Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar ddiogelwch i denantiaid

Mae pob un o'n tenantiaid yn haeddu teimlo'n ddiogel a chael ei drin yn deg bob amser.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau cyngor

Mae nifer o ffyrdd y gallwn ni helpu i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ar stadau tai'r cyngor.

Cyngor ar ddiogelwch tân i denantiaid y cyngor

Cyngor ar sut gallwch leihau'r siawns o dân a'r hyn y dylech ei wneud os bydd tân.

Help ar gyfer tenantiaid sy'n dioddef o gam-drin domestig

Sut gallwn helpu tenantiaid sy'n ddioddefwyr cam-drin domestig.

Twyll tenantiaeth tai'r cyngor

Rydym yn ystyried bod twyll tenantiaeth yn fater difrifol iawn ac mae gennym nifer o wiriadau mewnol ar waith i atal a datgelu twyll o'r fath.

Trosedd casineb

Rhoi gwybod am droseddau casineb a sut i gael cefnogaeth os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, yn ddioddefwr troseddau casineb.

Uned Cefnogi Cymdogaethau

Mae'r Uned Cefnogi Cymdogaethau yn darparu gwasanaeth landlordiaid 24 awr ar ein stadau.

Blociau tŵr Abertawe

Ffeithiau allweddol am flociau tŵr rydym yn berchen arnynt.
Close Dewis iaith