Toglo gwelededd dewislen symudol

Talu am ffïoedd ymchwil masnachol

Ymchwil archifau ar gyfer busnesau masnachol.

Cyfeiriwch at y dyfynbris a nodwyd yn eich e-bost gyda'r gwasanaeth archifau am swm yr amser sy'n cael ei gomisiynu.

Sylwer, hyd yn oed os oes gennym y cofnodion cywir, efallai na allwn ddod o hyd i'r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Dylid talu wrth wneud cais am y chwiliad bob amser. Os na fydd unrhyw ganlyniadau ar gael ar gyfer eich chwiliad, ni allwn ad-dalu unrhyw ran o'r ffi hon.

Peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon os nad ydych eisoes wedi siarad â ni ynghylch y cais hwn am ymchwil.

Pan fyddwch yn dewis 'Cyflwyno' byddwch yn cael eich cyfeirio at ein system dalu. Sicrhewch eich bod yn cyflwyno eich holl fanylion banc ac yn parhau i gadarnhau'r taliad. Os nad ydym yn derbyn eich taliad, ni fyddwn yn gallu prosesu'ch cais.

Close Dewis iaith