Toglo gwelededd dewislen symudol

Tendro fel consortiwm

Mae Cyngor Abertawe'n croesawu cynigion oddi wrth sefydliadau a hoffai gydweithio ar ffurf consortiwm.

Grwpiau o sefydliadau sy'n dod at ei gilydd ar gyfer prosiect penodol neu at ddiben penodol yw consortia, a gallant fod naill ai'n:

  • ffurfiol - er enghraifft, partneriaethau cyfreithiol fel y'u diffinnir yn Neddf Partneriaethau 1890 neu'n
  • gysylltiadau anffurfiol neu rydd, er enghraifft sefydliadau sy'n cydweithio dan gefnogaeth Memorandwm o Ddealltwriaeth.

Lawrlwythwch y canllaw isod i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad.