Toglo gwelededd dewislen symudol

Adran dillad ail-law gan ddylunwyr adnabyddus yn Nhrysorau'r Tip wedi'i hehangu

Gall y rheini sy'n frwd dros ddillad cynaliadwy gael cyfle i brynu dillad ail-law gan ddylunwyr adnabyddus yn adran ddillad hoff siop ailddefnyddio Abertawe sydd newydd gael ei hehangu.

tip treasure clothing

Mae siop Trysorau'r Tip Cyngor Abertawe yn Llansamlet, wedi cael ei hehangu a'i hadnewyddu i gynnwys adrannau newydd ar gyfer cynnyrch pren a ailddefnyddiwyd a dillad dylunwyr.

Mae'n golygu y gall siopwyr sy'n ymweld â'r lleoliad poblogaidd yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet ddod o hyd i ddillad ail-law enwau brand sydd wedi'u hadfer yn ofalus, ymhlith llu o fargeinion eraill.

Mae'r brandiau sydd ar werth yn cynnwys Kailio, Next, M&S, Monsoon, Jasper Conran Junior, Made in Italy a Quicksilver.

Dywedodd Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros Wella'r Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, fod Trysorau'r Tip wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddi ailagor wrth i Abertawe adfer yn dilyn y pandemig.

Meddai, "Mae Trysorau'r Tip yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae'r siop wedi'i hadnewyddu a'i hehangu'n golygu, am y tro cyntaf erioed, ein bod yn gallu creu adran ddillad i bobl sy'n chwilio am fargeinion steilus, gyda'r holl eitemau wedi'u harchwilio, eu golchi, eu sychu, eu stemio a'u trwsio, os oes angen, cyn eu gwerthu."

Meddai'r Cyng. Thomas: "Gall pawb elwa o fenter Trysorau'r Tip am ein bod yn lleihau swm y gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi a gall preswylwyr brynu eitemau o safon am brisiau rhesymol.

"Yn ystod cyfnod lle mae COP26 ar ddod, sef cynhadledd newid yn yr hinsawdd a gynhelir ym Mhrydain yr haf hwn, mae pobl Abertawe'n ein helpu i chwarae ein rhan drwy roi eitemau i siop Trysorau'r Tip."

Mae'r siop ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm bob dydd ac mae'n cynnig amrywiaeth o feiciau, offer gardd ac offer ymarfer corff a chwaraeon.