Toglo gwelededd dewislen symudol

Tudalen Cysylltiadau Allweddol

Elusennau a all ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Cefnogi'r lluoedd arfog yn y gymuned.

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Mae Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf yn darparu datrysiadau llety i bobl ag anableddau, cyn-filwyr a phobl ag anghenion cymhleth ychwanegol ar draws Cymru a Swydd Amwythig.

Elusen yw Cyn-filwyr Dall y DU sy'n cefnogi cyn-filwyr dall.

Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd

Darparu cefnogaeth gydol oes i'r rheini sy'n gwasanaethu, neu sydd wedi gwasanaethu yn y Fyddin Brydeinig, y Llynges Frenhinol, y Môr-filwyr Brenhinol neu'r Awyrlu Brenhinol, a'u teuluoedd.

Y Gwasanaeth Disgownt Amddiffynwyr newydd

Cefnogi Cymuned Lluoedd Arfog, Cyn-filwyr a Lluoedd Arfog y DU.

Veterans Gateway

Cefnogi cyn-aelodau a fu'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog gyda gofal iechyd a materion tai, a hefyd yn rhoi cyngor ar gyflogadwyedd, materion ariannol, perthnasoedd personol a mwy.

Change Step Cymru

Cefnogaeth ar gyfer cyn-filwyr, eu teuluoedd a gofalwyr yng Nghymru.

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Yn darparu cymorth gydol oes i bersonél sy'n gwasanaethu ac sydd wedi gwasanaethu, a'u teuluoedd.
Close Dewis iaith