Toglo gwelededd dewislen symudol

Tudalen Cysylltiadau Allweddol

Elusennau a all ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Cefnogi'r lluoedd arfog yn y gymuned.

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Mae Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf yn darparu datrysiadau llety i bobl ag anableddau, cyn-filwyr a phobl ag anghenion cymhleth ychwanegol ar draws Cymru a Swydd Amwythig.

Elusen yw Cyn-filwyr Dall y DU sy'n cefnogi cyn-filwyr dall.

SSAFA South West Wales

Provides help specifically to the armed forces and war veterans.

Y Gwasanaeth Disgownt Amddiffynwyr newydd

Cefnogi Cymuned Lluoedd Arfog, Cyn-filwyr a Lluoedd Arfog y DU.