Toglo gwelededd dewislen symudol

Amserlen digwyddiadau ar gyfer trefniadau derbyn - ysgolion cynradd (derbyn) 2024 / 2025

 

Amserlen digwyddiadau ar gyfer trefniadau derbyn
5 Rhagfyr 2022Rhoi'r trefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer ymgynghori
27 Ionawr 2023Dychwelyd ymatebion i'r ymgynghoriad i awdurdod lleol (ALI)
30 Ionawr - 10 Chwefror 2023Cyfnod i'r ALI ddatrys ymholiadau
2 Mawrth 2023Adroddiad ar yr ymgynghori i Briffio Corfforaethol
30 Mawrth 2023Y cyngor yn pennu'r Trefniadau Derbyn
Medi 2023 ar gael i ysgolion a rhieni/gofalwyr ar wefan Dinas a Sir Abertawe neu ar gopi caled (ar gael ar gais)
2 Hydref 2023Gwahoddir rhieni/gwarcheidwaid i gyflwyno cais am le yn yr ysgol
2 Hydref - 24 Tachwedd 2023Cyfnod o wyth wythnos i rieni gyflwyno eu ceisiadau derbyn
24 Tachwedd 2023Y dyddiad cau i rieni/ofalwyr gyflwyno cais am le i'r Tîm Ysgolion a Llywodraethwyr, y Ganolfan Ddinesig
16 Ebrill 2024

Yr awdurdod lleo yn dweud wrth rieni/ofalwyr am y lleoedd a gynigiwyd mewn ysgolion cynradd.

(Dyddiad cynnig Cymru Gyfan)

25 Mawrth - 5 Ebrill 2024Gwyliau'r Pasg
14 Mai 2024Dyddiad olaf i rieni/warcheidwaid gyflwyno apêl

 

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 06 Mehefin 2023