Toglo gwelededd dewislen symudol

Amserlen digwyddiadau ar gyfer trefniadau derbyn - ysgolion uwchradd 2024 / 2025

 

Amserlen digwyddiadau ar gyfer trefniadau derbyn
5 Rhagfyr 2022Rhoi'r trefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer ymgynghori
27 Ionawr 2023Dychwelyd ymatebion i'r ymgynghoriad i awdurdod lleol (ALI)
30 Ionawr - 10 Chwefror 2023Cyfnod i'r ALI ddatrys ymholiadau
2 Mawrth 2023Adroddiad ar yr ymgynghori i Briffio Corfforaethol
30 Mawrth 2023Y cyngor yn pennu trefniadau derbyn
Medi 2023 ar gael i ysgolion a rhieni/gofalwyr ar wefan Dinas a Sir Abertawe neu ar gopi caled (ar gael ar gais)
2 Hydref 2023Gwahoddir rhieni i gyflwyno cais am le yn yr ysgol
2 Hydref - 24 Tachwedd 2023Cyfnod o wyth wythnos i rieni gyflwyno eu ceisiadau derbyn
24 Tachwedd 2023Y dyddiad cau i rieni/ofalwyr gyflwyno cais am le i'r Tîm Ysgolion a Llywodraethwyr, y Ganolfan Ddinesig
12 Chwefror - 16 Chwefror 2024Gwyliau hanner tymor
1 Mawrth 2024

Yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod i rieni/ofalwyr am leoedd a gynigir mewn ysgolion uwchradd.

(Dyddiad cynnig Cymru Gyfan)

28 Mawrth 2024Dyddiad olaf i rieni/warcheidwaid gyflwyno apêl.

 

Close Dewis iaith