Toglo gwelededd dewislen symudol

Y 100 niwrnod cyntaf - trafnidiaeth ac ynni

Hoogah members of staff

 

 

 

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan y cyngor i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Miliynau wedi cael eu talu i helpu teuluoedd i wresogi'u cartrefi

Mae mwy na £2 filiwn wedi'i dalu i filoedd o aelwydydd yn Abertawe yr wythnos diwethaf fel rhan o gynllun i helpu pobl i wresogi'u cartrefi.

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan Gyngor Abertawe i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Busnesau'r ddinas yn cael cyngor am ddim ar ddod yn sero net

Bydd busnesau bach ar draws Abertawe'n cael help newydd i leihau allyriadau carbon

Sioe deithiol sy'n rhoi cyngor ar ynni ar y ffordd i gymunedau Abertawe

​​​​​​​Yn dilyn penderfyniad Ofgem i godi'r cap ar bris ynni, mae tîm Hwb Ymwybyddiaeth Ynni Abertawe wedi cyhoeddi cyfres o sioeau teithiol cymunedol am ddim ym mis Medi sy'n agored i bawb.

Y cyngor yn gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan newydd

Bydd perchnogion cerbydau trydan yn cael y cyfle i wefru eu ceir wrth iddynt fod yn y siopau neu ar daith i'r traeth.

Hwb trafnidiaeth sy'n defnyddio ynni adnewyddadwy wedi'i gynllunio ar gyfer Eden Las

Bwriedir i'r cyfleuster cyntaf erioed yng Nghymru a fydd yn gwefru cerbydau gyda thrydan a hydrogen gael ei greu yn Abertawe.

Syniadau wedi'u trafod ar gyfer gwelliannau trafnidiaeth rhanbarthol

Mae syniadau cynnar wedi'u trafod ar gyfer gwelliannau posib i wasanaethau rheilffyrdd a bysus i deithwyr ledled Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Cynnig bysus am ddim yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf

Mae menter bysus am ddim Cyngor Abertawe yn dychwelyd ar gyfer gwyliau'r haf, gan ddechrau ar 29 Gorffennaf.

Cyngor ar ynni i ddeiliaid tai: yn dod nawr i gymunedau lleol

Cynigir cyngor ar ynni i ddeiliaid tai o gwmpas Abertawe yn eu cymunedau eu hunain.

Busnesau Abertawe yn mynd yn wyrdd wrth i'r ddinas fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Bydd cannoedd o fusnesau Abertawe yn dod ynghyd yr wythnos nesaf i hyrwyddo datgarboneiddio wrth i ymgais y ddinas i ddod yn sero-net barhau.