Toglo gwelededd dewislen symudol

Mynd i'r afael a pryderon

Ble i fynd er mwyn mynd i'r afael a'ch pryderon.

Os ydych yn pryderu am y cynnydd y mae'ch plentyn yn ei wneud yn yr ysgol, dylech siarad a'r athro dosbarth yn gyntaf. Os oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol dylech siarad a'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cydlynydd ADY) hefyd. Gallwch hefyd siarad a'r pennaeth.

Os yw eich pryderon yn ymwneud a'r gefnogaeth y mae eich plentyn yn ei chael, gallwch ofyn i weld polisi'r ysgol ar anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Fel arfer, dylid rhannu pryderon eraill a'r pennaeth.

Gall galwad ffon dawelu'ch meddwl am fater sy'n ymwneud a'r awdurdod lleol. Os na, cofnodwch eich pryderon.

Gall llawer o broblemau gael eu datrys yn anffurfiol drwy siarad a'r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhannu'ch pryderon. I gael arweiniad ar y gwahanol fathau o bryderon, gweler yr wybodaeth ychwanegol isod.

Sut i fynd i'r afael a'ch pryderon

Oes oes gan eich plentyn anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ac rydych yn anhapus am y gefnogaeth mae'n ei derbyn yn yr ysgol, mae sawl ffordd o fynegi'ch pryderon a mynd i'r afael a nhw.
Close Dewis iaith