Toglo gwelededd dewislen symudol

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

I bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Abertawe.

Sut mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid?

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET) 2018 yn rhan o'r ffordd y mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid.

Gwybodaeth am ADY a chael cefnogaeth

Mae pob rhiant am i'w blant wneud yn dda yn yr ysgol. Efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai plant i gyflawni eu potensial.

ADY - Gweithwyr proffesiynol sy'n gallu helpu

Mae nifer o weithwyr proffesiynol gwahanol sydd ar gael i gefnogi dysgwyr ar eu taith ddysgu.

Pa ddarpariaeth addysg sy'n iawn i'ch plentyn / person ifanc?

Mae nifer o opsiynau ar gael i'ch plentyn / person ifanc, gan ddibynnu ar ei oedran.

Beth all ysgolion / colegau (SAB) ei wneud i helpu?

Gall ysgolion a sefydliadau addysg eraill wneud nifer o wahanol bethau i gefnogi a nodi anghenion dysgu ychwanegol.

Mynd i'r afael a pryderon

Gall llawer o broblemau gael eu datrys yn anffurfiol drwy siarad a'r athrawon yn ysgol eich plentyn. Cyn cymryd camau pellach, gwnewch yn siwr eich bod wedi rhannu'ch pryderon.

ADY - Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau y mae rhieni / gofalwyr yn eu gofyn yn aml am anghenion dysgu ychwanegol.
Close Dewis iaith