Toglo gwelededd dewislen symudol

ADY - Gwybodaeth am ADY a chael cefnogaeth

Mae pob rhiant am i'w blant wneud yn dda yn yr ysgol. Efallai y bydd angen mwy o gymorth ar rai plant i gyflawni eu potensial.

Diffiniad o ADY

Pan fydd ysgolion neu'r cyngor yn ymwneud â gwneud y penderfyniad ynghylch a oes gan blentyn / person ifanc ADY, byddant yn cyfeirio at y diffiniad hwn wrth wneud eu penderfyniad.

Nodi ADY

Os ydych chi'n poeni bod gan eich plentyn / person ifanc angen neu anhawster dysgu ychwanegol a all fod yn effeithio ar ei ddysgu, mae'n bwysig codi'r pryder hwn gyda'r ysgol / coleg.

ADY - Cynllun Datblygu Unigol (CDU)

Rydym am i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (YDY) elwa i'r eithaf o feithrinfa, ysgol neu goleg. Er mwyn gwneud hyn, mae angen cynllun clir arnyn nhw.

ADY - Adolygiad sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Mae Adolygiad sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (ACU) yn ffordd o gydweithio a chyfathrebu'n gadarnhaol â'n gilydd, ac mae'r plentyn bob amser yn ganolog i'r broses hon.

Amserlenni Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cafodd deddfwriaeth Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (ALNET) ei chyflwyno ym mis Ionawr 2022 a'i bwriad yw rhoi'r plentyn / person ifanc wrth wraidd y broses, gan ystyried eu barn a'u meddyliau.

Mathau o Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae amrywiath eang o anawsterau dysgu ac anghenion dysgu ychwanegol y gall fod gan eich plentyn / person ifanc, a gall y rhain newid a datblygu dros amser.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 19 Ebrill 2023