Toglo gwelededd dewislen symudol

ADY - Beth all ysgolion / colegau (SAB) ei wneud i helpu?

Gall ysgolion a sefydliadau addysg eraill wneud nifer o wahanol bethau i gefnogi a nodi anghenion dysgu ychwanegol.

Cefnogaeth ar gyfer anawsterau dysgu ac anghenion dysgu ychwanegol

Os oes gan blentyn / berson ifanc anawsterau dysgu, bydd yn aml yn cael cefnogaeth yn yr ysgol. Cyfeirir y gefnogaeth hon at ddarpariaeth ddysgu gyffredinol, sy'n golygu ei bod ar gael i bob plentyn.

Nodi ADY

Os ydych chi'n poeni bod gan eich plentyn / person ifanc angen neu anhawster dysgu ychwanegol a all fod yn effeithio ar ei ddysgu, mae'n bwysig codi'r pryder hwn gyda'r ysgol / coleg.

ADY - Adolygiad sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn

Mae Adolygiad sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn (ACU) yn ffordd o gydweithio a chyfathrebu'n gadarnhaol â'n gilydd, ac mae'r plentyn bob amser yn ganolog i'r broses hon.

ADY - Cynllun Datblygu Unigol (CDU)

Rydym am i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (YDY) elwa i'r eithaf o feithrinfa, ysgol neu goleg. Er mwyn gwneud hyn, mae angen cynllun clir arnyn nhw.

Pontio

Mae symud o un cam o'r ysgol i gam arall yn gyfnod o newid. I blant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), mae angen cynllunio'r cyfnodau pontio hyn yn ofalus.
Close Dewis iaith