Toglo gwelededd dewislen symudol

Dewis ysgol ar gyfer eich plentyn

Gall penderfynu pa ysgol fydd yn iawn i'ch plentyn fod yn anodd iawn. Os oes gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), mae nifer o bethau i'w hystyried.

Weithiau gall dewis lleoliad ar gyfer eich plentyn neu'ch person ifanc fod yn un o'r pethau anoddaf y bydd angen i chi ei wneud. Yn ol y gyfraith mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich plentyn yn derbyn addysg briodol y tymor wedi iddo droi'n bum mlwydd oed.

Bydd y rhan fwyaf o blant yn cael eu haddysg mewn lleoliad yn eu dalgylch lleol. Rhaid i bob lleoliad wneud addasiadau i helpu plant ag anghenion dysgu ychwanegol i gael mynediad at y cwricwlwm.

Weithiau, efallai bydd angen i blant fynd i leoliad arbenigol. Penderfynir ar hyn mewn Panel Lleoliad a hysbysir gan bobl sy'n gweithio gyda'r plentyn. Bydd eich dymuniadau a'ch teimladau'n bwysig iawn fel rhan o sicrhau mai'r lleoliad yw'r un mwyaf addas ar gyfer eich plentyn.

Un o'r cwestiynau a ofynnir amlaf yw: 'Sut rwyf yn gwybod fy mod yn dewis y lleoliad iawn ar gyfer fy mhlentyn?'

Yr ateb yw na fyddwch yn ol pob tebyg yn gwybod nes i chi ddarganfod mwy a chael cip ar y lleoliad. Isod ceir nifer o bethau efallai yr hoffech feddwl amdanynt (neu ofyn amdanynt) pan fyddwch yn chwilio am ysgolion, i'ch helpu i benderfynu.

Fel arfer caiff y cwestiwn hwn ei ddilyn yn agos gan: 'Allwch chi argymell lleoliad?'

Rhaid i rieni wneud eu penderfyniadau eu hunain wrth ddewis ysgol er bod llawer o wybodaeth a chyngor y gall gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau partneriaeth rhieni eu cynnig.

Sut rwyf yn dewis lleoliad?

Dod o hyd i leoliad a fydd yn addas ar gyfer eich plentyn.

Additional Learning Needs and Inclusion Team

Enw
Additional Learning Needs and Inclusion Team