Toglo gwelededd dewislen symudol

Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 2021/22

Adrodd ar lesiant Abertawe.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe 2021/22 (PDF) [5MB]

Mae hi'n 4 flynedd ers i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe gyhoeddi ei Gynllun Lles Lleol ym mis Mai 2018.

Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu'r cynnydd a wnaed tuag at yr 'Abertawe a Garem' ac yn ystyried sut rydym wedi rhoi'r egwyddorion datblygu cynaliadwy ar waith a sut y gallem weithio'n well i gyflawni lles yn y dyfodol.

Mae fersiynau blaenorol o adroddiadau blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe ar gael trwy'r adran lawrlwythiadau isod.