Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Gweithio mewn partneriaeth

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol.

Abertawe fel Dinas Noddfa

Yn 2010, daeth Abertawe yn ail ddinas noddfa swyddogol y DU.

Fforwm Partneriaeth Tlodi Abertawe

Mae Fforwm Partneriaeth Tlodi Abertawe'n dod â rhanddeiliaid sefydliadol allweddol ynghyd yn Abertawe i gydlynu adnoddau a datblygu mentrau sy'n cefnogi'r agenda trechu tlodi.

Adfywio Abertawe

Gweithio mewn partneriaeth i fwyafu buddion economaidd o brosiectau adfywio er mwyn gwella ffyniant yn yr ardal leol a'i phobl yw Adfywio Abertawe.
Close Dewis iaith