Toglo gwelededd dewislen symudol

Adfywio Abertawe

Gweithio mewn partneriaeth i fwyafu buddion economaidd o brosiectau adfywio er mwyn gwella ffyniant yn yr ardal leol a'i phobl yw Adfywio Abertawe.

Mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector preifat, cyhoeddus, addysg, gwirfoddol ac iechyd ac mae ei gylch gorchwyl yn cynnwys:

  • datblygu prosiectau a rôl datrys problemau i helpu i ddatrys problemau cyflwyno
  • cysylltu rhaglenni cyflogadwyedd ac egwyddorion Y Tu Hwnt i Frics a Morter â gweithgareddau adfywio
  • casglu gwybodaeth i gyfeirio cynlluniau adfywio lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • hyrwyddo agenda adfywio economaidd Abertawe
  • gweithio gyda Bwrdd y Gwasanaeth Cyhoeddus i arwain thema'r Fargen Ddinesig ac Isadeiledd
  • gweithredu fel Bwrdd Prosiectau Lleol ar gyfer y Rhaglen Targedu Buddsoddiad a bod yn gyfrifol am gyflwyno a monitro cynlluniau ar lefel leol.

Adfywio Treforys

Adfywio Treforys yw grŵp partneriaeth sy'n gweithio gyda'i gilydd i gefnogi adfywio Treforys yn economaidd, gan ganolbwyntio ar Stryd Woodfield.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 16 Medi 2021