Toglo gwelededd dewislen symudol

Canllawiau Creu Lleoedd ar gyfer AoHNE Gŵyr

Mae'r CCA hyn yn darparu canllawiau ar sut y dylid cymhwyso'r polisïau perthnasol y CDLl i geisiadau cynllunio i helpu i benderfynu ar geisiadau cynllunio o fewn ac yn agos at yr AoHNE.

Mabwysiadwyd y CCA gan y Pwyllgor Cynllunio ar 22 Hydref 2021 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar fersiwn ddrafft. Gallwch lawrlwytho copi o'r adroddiad ymgynghori cyhoeddus sy'n nodi'r broses a ddilynwyd yn y cyfnod cyn mabwysiadu fersiwn derfynol y CCA isod.

I gael gwybodaeth mewn fformat arall, e-bostiwch ni yn cdll@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith