Chwilio'r wefan
English

Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls

Atodiad i'r Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls - 2020.

Yn ystod haf 2018, buom yn ymgynghori ar adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls. Roedd hyn yn cynnwys cynigion ar gyfer Ardal Gadwraeth fwy a diffiniad o wahanol ardaloedd o gymeriad. Roedd nifer o bobl yn cefnogi estyn yr ardal gadwraeth ac awgrymodd nifer o ymatebwyr y syniad o gynnwys y 'Ffordd Ddynesu Glan Môr Ogleddol' ar hyd Heol y Mwmbwls (rhifau 420-488, eilrifau) yn yr Ardal Gadwraeth estynedig.

PDF Document Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls - drafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus (Ionawr 2020) (PDF, 18MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Bydd copïau papur ar gael i'w gweld yn Llyfrgell Ganolog Abertawe a Llyfrgell Ystumllwynarth o ddydd Gwener 24 Mawrth 2020.

 

Ailymgynghoriad ar y ffordd ddynesu glan môr ogleddol

Ystyrir bod gan yr ardal hon gymeriad a diddordeb arbennig sy'n bodloni'r prawf i'w dynodi'n ardal gadwraeth. Mae cymeriad cadarnhaol gan yr adeiladau traddodiadol sydd ar hyd ochr orllewinol Heol y Mwmbwls sy'n wynebu Bae Abertawe ar y ffordd i'r Mwmbwls. Mae'r adeiladau cysylltiedig hyn yn arddangos amrywiaeth dymunol o feintiau, o fythynnod isel deulawr i dai tref trillawr mwy crand, a phob un wedi'i gysylltu'n du blaen parhaus.

Sut i ddweud eich dweud

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan ddydd Llun 9 Mawrth 2020 ar gyfer preswylwyr a phawb sydd â diddordeb.

Byddwn yn parhau i ystyried sylwadau ar Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls a gyflwynwyd yn ystod haf 2018.

Ar ôl i'r cyfnod ymgynghori sy'n canolbwyntio ar breswylwyr ddod i ben, caiff yr ymatebion eu hadolygu a'u hymgorffori yn yr adroddiad cynnwys ar gyfer y ddogfen Adolygiad o Ardal Gadwraeth, gan gynnwys y ffin ehangedig derfynol a gaiff ei hadrodd i'r Pwyllgor Cynllunio fel Canllawiau Cynllunio Atodol i'r CDLl.

Mynegwch eich barn ar yr adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls

Llenwch y ffurflen ar-lein i fynegi eich barn ar yr adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM