Chwilio'r wefan
English

Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls

Atodiad i'r Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls - 2020.

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben.

Camau nesaf

Pan fydd y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu hasesu a chaiff Adolygiad o Ardal Gadwraeth y Mwmbwls ei ddiwygio os oes angen. Adroddir am y broses ymgynghori i'r Pwyllgor Cynllunio a mabwysiedir y ddogfen derfynol fel canllaw cynllunio atodol a fydd yn cyfeirio ceisiadau cynllunio'r dyfodol yn yr ardal.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM