Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwaith i adeiladu sgubor chwaraeon gwerth £7m yn mynd rhagddo

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n awr i adeiladu cyfadeilad chwaraeon a hamdden £7m a fydd o fudd i filoedd o bobl ar draws Abertawe.

Cefn Hengoed Barn turf cutting

Cefn Hengoed Barn turf cutting

Cynhaliwyd seremoni torri'r dywarchen ar safle'r sgubor chwaraeon newydd yng Nghanolfan Hamdden ac Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed yn ardal Eastside y ddinas.

Bydd yn cynnwys cae dan do 3G, ystafell ffitrwydd newydd, caffi, stiwdio hyblyg, ystafelloedd newid, mynedfa newydd, parcio a mannau awyr agored.

Ymunodd disgyblion o Gefn Hengoed ag arweinwyr y prosiect yr wythnos hon, a siaradodd pennaeth yr ysgol, Carl Bale, am y cyffro sy'n gysylltiedig â'r datblygiad.

Meddai Mr Bale, "Bydd y datblygiad hwn o fudd i ddisgyblion Cefn Hengoed yn ogystal â'r gymuned gyfan. Mae'n gyfnod cyffrous i Eastside Abertawe."

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru, gyda grant o £750,000 gan yr Uwch-gynghrair, y Gymdeithas Bêl-droed, a Sefydliad Pêl-droed y Llywodraeth, gyda chymorth Sefydliad Dinas Abertawe. Gwnaed cyfraniadau pellach gan Chwaraeon Cymru, yn ogystal â Freedom Leisure, sy'n rheoli'r ganolfan hamdden ar ran y cyngor.  

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Bydd y cyfleuster hwn yn un o safon nad yw'n debyg i unrhyw gyfleuster arall yn Abertawe, a bydd miloedd o bobl o bob oedran yn Abertawe'n elwa ohono."

Close Dewis iaith