Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2022

Ffilm hanesyddol yn dangos ymweliad y Frenhines ag Abertawe ym 1965

Mae ffilm fideo hanesyddol wedi'i rhyddhau sy'n dangos ymweliad EM y Frenhines Elizabeth II ag Abertawe ym 1965.

Prydau ysgol am ddim i 2,400 o ddisgyblion derbyn

Mae mwy na 2,400 o ddisgyblion derbyn yn Abertawe wedi cael cynnig prydau am ddim ers i'r ysgol ailddechrau ym mis Medi.

Hawliau Yn Eich Poced

Mae arweiniad poced defnyddiol i hawliau dynol a pham y maen nhw mor bwysig i fywydau beunyddiol pobl yn Abertawe wedi cael ei lansio

Seremoni Broclamasiwn i'w chynnal yn Neuadd y Ddinas

Cynhaliwyd seremoni broclamasiwn leol ar risiau Neuadd y Ddinas yn Abertawe heddiw.

Llyfr Cydymdeimlo wedi'i agor ar gyfer pobl Abertawe

Mae Llyfr Cydymdeimlo wedi cael ei agor yn Abertawe y bore yma fel y gall aelodau'r cyhoedd dalu teyrnged i EM y Frenhines.

Seremoni Broclamasiwn i'w chynnal yn Neuadd y Ddinas

Bydd seremoni broclamasiwn leol yn cael ei chynnal ar risiau Neuadd y Ddinas yn Abertawe am 1.00pm yfory (Dydd Sul 11 Medi).

Gwaith i adeiladu sgubor chwaraeon gwerth £7m yn mynd rhagddo

Mae gwaith yn mynd rhagddo'n awr i adeiladu cyfadeilad chwaraeon a hamdden £7m a fydd o fudd i filoedd o bobl ar draws Abertawe.

Ymunwch â'n timau gofalgar a thosturiol

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe yn cynnal digwyddiad recriwtio arall a'r tro yma bydd cyfleoedd am rolau yn y gwasanaethau preswyl a gofal dydd ac ar gyfer cynorthwywyr personol gofal cymdeithasol.

Arolygwyr yn canmol gwasanaethau addysg y cyngor

Mae miloedd o ddisgyblion a'u hathrawon yn ogystal ag ysgolion y ddinas yn elwa o ymrwymiad y cyngor i flaenoriaethu a buddsoddi mewn addysg yn Abertawe, yn ôl arolygwyr a benodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Rhaglen lawn i ddathlu Wythnos Addysg Oedolion

Bydd rhaglen lawn o sesiynau rhagflas am ddim ar gael mewn lleoliadau ledled Abertawe i ysbrydoli pobl i ennill sgiliau newydd fel rhan o Wythnos Addysg Oedolion.

Disgwylir i Ddyfnant gael dwy ardal gymunedol wedi'u huwchraddio

Bydd gwaith uwchraddio yn dechrau ar ddwy ardal chwarae mewn cymuned yn Abertawe yn yr wythnosau nesaf.

Gofalwyr di-dâl yn cael eu hannog i beidio â cholli cyfle am grant gwerth £500

Mae gofalwyr di-dâl a allai fod yn gymwys am grant untro o £500 ond sydd wedi colli dyddiad cau'r mis diwethaf ar gyfer cofrestru wedi derbyn ail gyfle.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith