Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2022

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan Gyngor Abertawe i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Clybiau chwaraeon yn derbyn cymorth i fwynhau chwaraeon ar ôl y pandemig

​​​​​​​Bydd Cyngor Abertawe'n rhoi rhagor o gymorth i glybiau chwaraeon lleol sy'n chwarae ar feysydd sy'n eiddo i'r cyngor.

Abertawe'n serennu mewn drama ar-lein

Yr wythnos hon, mae Abertawe wedi bod yn llwyfan ar gyfer GALWAD, drama aml-lwyfan sy'n cael ei dangos ar sianelau digidol a darlledu.

Cynllun amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn cymryd ei gam mawr nesaf

Mae cynlluniau ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd i helpu i amddiffyn y Mwmbwls am ddegawdau i ddod wedi cymryd cam mawr arall ymlaen.

'Tŷ llawn' wrth i ddisgyblion ddathlu amrywiaeth y ddinas

Roedd dros 100 o ddisgyblion ac athrawon o 24 ysgol wahanol yn Abertawe yn bresennol mewn cynhadledd yn stadiwm Swansea.com heddiw i ddathlu amrywiaeth diwylliannol a chrefyddol gyfoethog y ddinas.
Close Dewis iaith