Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2022

Miloedd yn cymryd rhan yn 10k Bae Abertawe Admiral 2022

​​​​​​​Roedd miloedd o redwyr a chefnogwyr wedi mwynhau 10k Bae Abertawe Admiral heddiw.

Cyllid digidol a gwyrdd ar gael i fusnesau Abertawe

Mae cyllid bellach ar gael i helpu busnesau Abertawe i arbed arian ar eu biliau ynni a gwella'u gwelededd ar-lein.

Miloedd yn gymwys ar gyfer taliad cymorth tanwydd o £200

Mae miloedd o deuluoedd yn y ddinas yn cael eu hannog i wneud cais am daliad cymorth tanwydd o £200 i'w helpu drwy'r argyfwng costau byw.

Busnesau'r ddinas yn cael cyngor am ddim ar ddod yn sero net

Bydd busnesau bach ar draws Abertawe'n cael help newydd i leihau allyriadau carbon

Cyfleusterau pêl-fasged yn cael eu gwella yn Abertawe

Mae chwaraewyr pêl-fasged Abertawe wedi derbyn hwb o ganlyniad i gyfleusterau newydd ym Mharc Victoria.

Gwobr bwysig yn cydnabod gwelliannau i'r farchnad

Mae rhaglen wella bwysig a pharhaus ym marchnad dan do'r ddinas wedi arwain at gydnabod Cyngor Abertawe mewn cynllun nodedig ar draws y DU.

Cyfleusterau Parc Sglefrfyrddio yn Abertawe yn barod ar gyfer gwaith gwella

Bydd cyfleusterau sglefrfyrddio mewn parc yn Abertawe yn cael eu hailwampio fel rhan o ymdrechion parhaus y cyngor i wella cyfarpar chwarae.

Cynnig 'Silver Screen' ar gyfer pobl dros 50 oed

Mae preswylwyr dros 50 oed yn Abertawe sy'n dwlu ar ffilmiau wedi derbyn cynnig sy'n anodd ei wrthod.

Cyfle i fusnesau elwa o gynllun mawr newydd ar gyfer canol y ddinas

Bydd busnesau ledled Abertawe yn elwa o becynnau gwaith sy'n rhan o ddatblygiad newydd allweddol yng nghanol y ddinas.

Hen linell reilffordd yn cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd

Mae plant ysgol a grwpiau beicio lleol wedi helpu i agor llwybr cerdded a beicio newydd sbon yn Abertawe.

Chwaraeon o'r radd flaenaf yn dychwelyd i Abertawe

Mae Abertawe'n barod i gynnal penwythnos arall o chwaraeon o'r radd flaenaf yr haf nesaf.

Fideo newydd yn rhoi cipolwg ar waith datblygu Ffordd y Brenin

Mae'r fideo newydd hwn yn rhoi cipolwg ar safle datblygu mawr yng nghanol dinas Abertawe lle mae adeilad swyddfeydd uwch-dechnoleg newydd yn cael ei adeiladu.
Close Dewis iaith