Toglo gwelededd dewislen symudol

Seremoni Broclamasiwn i'w chynnal yn Neuadd y Ddinas

Bydd seremoni broclamasiwn leol yn cael ei chynnal ar risiau Neuadd y Ddinas yn Abertawe am 1.00pm yfory (Dydd Sul 11 Medi).

The Queen - DMCS

The Queen - DMCS

Bydd y seremoni fer yn cynnwys y proclamasiwn swyddogol i nodi marwolaeth Ei Mawrhydi ac Esgyniad y Brenin Charles III.

Caiff y Proclamasiwn ei ddarllen yn gyhoeddus yn Gymraeg a Saesneg.

Cyhoeddwyd y Proclamasiwn gan Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg, Stephen H Rogers Ysw YH ym mhresenoldeb Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg Ei Fawrhydi, Louise Fleet CStJ YH, Dirprwy Arweinydd Cyngor Abertawe Andrea Lewis, Arglwydd Faer Dinas a Sir Abertawe Mike Day a Chaplan yr Arglwydd Faer Brian Farr.

Mae Llyfr Cydymdeimlo wedi cael ei agor yn Abertawe y bore yma fel y gall aelodau'r cyhoedd dalu teyrnged i EM y Frenhines.Mae'r llyfr ar gael yn y Ganolfan Ddinesig o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar fore dydd Sadwrn o 9am tan ganol dydd. Gall preswylwyr hefyd lofnodi'r llyfr cydymdeimlo ar-lein yma: www.abertawe.gov.uk/llyfrcydymdeimlad

Gellir gadael teyrngedau blodeuol yn y Rotwnda yn Neuadd y Ddinas yn ystod y cyfnod galaru cenedlaethol, a fydd yn parhau tan angladd Ei Mawrhydi yn Abaty San Steffan.

Bydd y cyngor hefyd yn goleuo Neuadd y Ddinas yn borffor gyda'r hwyr fel arwydd o barch drwy gydol y cyfnod.

Close Dewis iaith