Chwilio'r wefan
English

Bathodynnau Glas sydd ar goll, wedi'u dwyn, wedi'u difrodi neu wedi colli eu lliw

Cysylltwch â ni ynghylch bathodynnau sydd ar goll neu wedi'u difrodi.

Er mwyn cyflwyno cais am fathodyn newydd (nid bathodyn wedi'i adnewyddu), gallwch adrodd am hyn yn https://bluebadge.direct.gov.uk/bluebadge/why-are-you-here neu bydd angen i chi ymweld â'n Canolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig.

Ffoniwch 01792 637366 i wneud apwyntiad. Yn ystod y sgwrs, byddwn yn gofyn am rai manylion gennych ynglŷn â sut cafodd y bathodyn ei golli, ei ddwyn, ei ddifrodi neu pa mor ddrwg y mae wedi colli ei liw.

Os bydd gennych hawl i gael Bathodyn Glas o hyd, byddwn hefyd yn dweud wrthych pa dystiolaeth bydd yn rhaid i chi ddod gyda chi pan fyddwch yn dod i'r ganolfan gyswllt i gwblhau'r cais.

Os oes posibilrwydd y byddwch yn cael anhawster i gyrraedd y Ganolfan Ddinesig, dylech grybwyll hyn pan fyddwch yn ein ffonio a byddwn yn egluro'r trefniadau sydd gennym i'ch helpu.

Os yw'r bathodyn ar goll neu wedi cael ei ddwyn, pan fyddwch yn dod i'r ganolfan gyswllt ar gyfer eich apwyntiad, byddwn yn gofyn i chi wneud datganiad ysgrifenedig yn nodi eich bod wedi colli'r bathodyn/bod y bathodyn wedi cael ei ddwyn. Os cafodd ei ddwyn, byddwn hefyd yn gofyn i chi am rif trosedd gan yr Heddlu.

Os mai cyfnod byr yn unig sydd ar ôl nes i'ch bathodyn gwreiddiol ddod i ben, gallwn drin eich cais fel cyflwyno cais arall neu gyflwyno bathodyn dros dro am gyfnod byr.

Os ydych yn dod o hyd i Fathodyn Glas

Byddwn yn ddiolchgar petaech yn ei ddychwelyd i:Tîm Bathodynnau Glas, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM