Toglo gwelededd dewislen symudol

Benthyciadau i landlordiaid

Gall perchnogion eiddo gwag fenthyg hyd at £25,000 fesul annedd, sy'n ddi-log.

Bydd angen talu 25% o'r benthyciad yn ôl o fewn tair blynedd (h.y. tair blynedd ers cytuno ar y benthyciad) a bydd angen talu'r arian sy'n weddill ar ddiwedd y cyfnod benthyg (sy'n gallu fod hyd at bum mlynedd ar ôl cytuno ar y benthyciad). Ffi'r benthyciad hwn yw £1,000, sy'n gallu cael ei ychwanegu at swm y benthyciad. Mae'r benthyciad hwn ar gael i eiddo sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy yn unig.

Ni all y gymhareb benthyciad i werth fod yn fwy nag 80%.

Cysylltwch â'n tîm grantiau tai Tîm Grantiau Tai