Toglo gwelededd dewislen symudol

Grantiau a benthyciadau ar gyfer eiddo gwag

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i helpu i wneud gwaith ar eiddo gwag i helpu i'w troi'n gartrefi i breswylwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn grantiau neu fenthyciadau ar gyfer eiddo gwag gallwch gysylltu â ni: Swyddog Eiddo Gwag

Benthyciadau i landlordiaid

Gall perchnogion eiddo gwag fenthyg hyd at £25,000 fesul annedd, sy'n ddi-log.

Cynllun grantiau cartrefi gwag cenedlaethol

Mae perchnogion cartrefi gwag yn Abertawe yn gymwys i wneud cais am grant gwerth hyd at £25,000 i wneud y cartrefi'n ddiogel i fyw ynddynt a gwella'u heffeithlonrwydd ynni.

Cynllun benthyciadau gwella cartrefi cenedlaethol

Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig benthyciadau di-log i helpu perchnogion cartrefi i wneud atgyweiriadau i'w cartrefi i'w gwneud yn ddiogel ac yn gynnes.

Perchnogion eiddo gwag

Mae tai gwag yn wastraff adnoddau oherwydd bod llawer o bobl yn chwilio am rywle i fyw. Mae nifer o opsiynau cefnogi er mwyn i berchnogion ddefnyddio eu heiddo gwag eto.

Cymorth ariannol

Gall mynediad at gyllid fod yn agwedd bwysig ar ddechrau a datblygu'ch busnes. Rydym yn gweithio'n agos ochr yn ochr ag amrywiaeth o bartneriaid i ddarparu mynediad at gymorth ariannol.
Close Dewis iaith