Toglo gwelededd dewislen symudol

CCA Coed, Gwrychoedd a Choetiroedd

Mae'r CCA hyn yn darparu arweiniad ar sut y dylid rhoi polisïau perthnasol y CDLl ar waith ar gyfer ceisiadau cynllunio mewn perthynas â'r holl goed, gwrychoedd a choetiroedd sydd eisoes yn bodoli, rhai cadwedig neu sydd newydd eu plannu ar safleoedd datblygu.

Mabwysiadwyd y CCA gan y Pwyllgor Cynllunio ar 22 Hydref 2021 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar fersiwn ddrafft. Gallwch lawrlwytho copi o'r adroddiad ymgynghori cyhoeddus sy'n nodi'r broses a ddilynwyd yn y cyfnod cyn mabwysiadu fersiwn derfynol y CCA isod.

I gael gwybodaeth mewn fformat arall, e-bostiwch ni yn cdll@abertawe.gov.uk

Close Dewis iaith