Toglo gwelededd dewislen symudol

Newidiadau i lwybrau cerdded a mynediad yn ardaloedd Gŵyr ac Abertawe oherwydd Coronafeirws

Rhestr o'r llwybrau sydd ar gau a newidiadau i fynediad cefn gwlad i atal lledaenu Coronafeirws.

Mynd am dro a chyfyngiadau teithio

Gallwch fwynhau mynd am dro o hyd yn y cyfnod anodd hwn - mae mynd am dro'n dda i'ch iechyd corfforol a meddyliol.

Cadwch bellter diogel o bobl eraill - o leiaf dau fetr i ffwrdd. Os yw'r traeth neu'r llwybr cerdded mor brysur fel na allwch gadw'r pellter hwnnw, ewch adref neu dewch o hyd i fan llai prysur.

Ceisiwch osgoi cyffwrdd ag unrhyw arwyneb y tu allan a golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl mynd allan. Os ydych yn cyffwrdd â rhywbeth, peidiwch â chyffwrdd â'ch wyneb cyn golchi neu ddiheintio'ch dwylo.

Gwerthfawrogir eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth yn y cyfnod hwn.

Cau llwybrau cerdded

Cau llwybrau cerdded
Rhif y llwybrCymunedHysbysiadCynllyn