Toglo gwelededd dewislen symudol

Grwpiau cymunedol yn darparu hwyl yr ŵyl ar gyfer digwyddiad treftadaeth

Bydd grwpiau cymunedol o amgylch Treforys yn cymryd rhan mewn digwyddiad Nadolig ar thema Oes Fictoria'r penwythnos hwn.

Morriston Ladies Choir

Morriston Ladies Choir

Maent yn cynnwys Ysgol Gynradd Treforys, Grŵp Sgowtiaid 20th Swansea (1st Morriston) a Chôr Merched Treforys.

Mae eraill yn cynnwys Côr y Tabernacl Treforys, Clwb Camera Treforys, Llewod Glantawe ac Eglwys Dewi Sant.

Byddant yn helpu i sicrhau bod digwyddiad Nadolig Fictoraidd Treforys ar ddydd Sadwrn yn adeiladu ar lwyddiant digwyddiad agoriadol y llynedd.

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Abertawe. Meddai Aelod y Cabinet, Robert Francis-Davies, "Mae'n wych gweld cynifer o grwpiau cymunedol a'u haelodau'n cymryd rhan - maent yn cefnogi Treforys ac maent am ein helpu i greu dyfodol disglair."

Gall siopau addurno'u ffenestri yn arddull y cyfnod, trefnir adloniant ar gyfer Woodfield Street a gofynnir i breswylwyr siopa'n lleol.

Mae'r cynlluniau'n cynnwys ffeiriau crefftau, adloniant, cerddoriaeth ac arddangosfeydd treftadaeth. Bydd y ffyrdd ar agor o hyd.

Mae Clwb Camera Treforys yn bwriadu cynnal arddangosfa o'u gwaith. Mae Llewod Glantawe'n bwriadu croesawu Siôn Corn i groto'r Tabernacl a byddant yn beirniadu cystadleuaeth addurno ffenestri siopau. Bydd stondinau ar gael yn Eglwys Dewi Sant.

Digwyddiad Nadolig Fictoraidd Treforys 10am - 3pm, 26 Tachwedd. I gymryd rhan, e-bostiwch nathan.james@abertawe.gov.uk

Llun: Aelodau Côr Merched Treforys.

 

 

 

 

Close Dewis iaith