Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2022

Grwpiau cymunedol yn Abertawe'n agor eu drysau y gaeaf hwn

Mae dros 30 o sefydliadau cymunedol yn Abertawe bellach wedi cael eu hychwanegu at gyfeiriadur sy'n rhestru'r lleoedd diogel, cynnes a chroesawgar y gall pobl fynd iddynt yn ystod y gaeaf.

Llawer o bensiynwyr yn colli'r cyfle i gael arian ychwanegol

Mae llawer o bensiynwyr yn Abertawe yn dal i golli'r cyfle i gael yr arian ychwanegol y mae ganddynt hawl iddo.

Mae angen eich barn am waith i wella lles

Gofynnir i bobl ar draws Abertawe sut maent yn meddwl y gall sefydliadau weithio gyda'i gilydd orau i wella lles y ddinas yn y pum mlynedd nesaf.

Enwebwch eich arwyr gofal plant am wobrau

Mae rhieni, gofalwyr, neiniau a theidiau a chymuned ehangach Abertawe yn cael eu hannog i ddangos eu gwerthfawrogiad o weithlu hynod fedrus gofal plant a chwarae'r ddinas drwy enwebu lleoliad gofal plant neu chwarae ar gyfer Dathliad Blynyddoedd Cynnar a Chwarae 2023, seremoni wobrwyo newydd, cyffrous ar gyfer yr ardal.

Emilia, 10 oed, yn ennill gwobr faethu genedlaethol

Mae merch 10 oed o Abertawe sydd wedi tyfu i fyny yn croesawu plant i'w chartref teuluol wedi ennill gwobr genedlaethol fawreddog.

Disgyblion yn trafod hawliau ar Ddiwrnod Plant y Byd

Mae disgyblion cynradd ac uwchradd yn Abertawe wedi bod yn cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig heddiw i ddathlu Diwrnod Plant y Byd.

Gorymdaith y Nadolig Abertawe - yr hyn y mae angen i chi ei wybod er mwyn cynllunio ymlaen llaw a joio

Anogir pobl sy'n edrych ymlaen at fynd i Orymdaith y Nadolig Abertawe eleni i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad ar nos Sul 20 Tachwedd.

Lleoedd Llesol Abertawe'n darparu lleoedd diogel, cynnes a chroesawgar

Trefnir bod grantiau ar gael i elusennau, sefydliadau gwirfoddol ac nid er elw i'w helpu i ddarparu lleoedd diogel, cynnes a chroesawgar o fewn cymunedau ar draws Abertawe y gall pobl fynd iddynt yn ystod y gaeaf.

Ymgyrch i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod

Yr wythnos hon mae Cyngor Abertawe unwaith eto'n hyrwyddo ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod

Cymru'n Cofio

Distewodd ein dinas am 11am ar Sul y Cofio pan gofiodd y genedl am yr aberth a wnaed gan y lluoedd arfog mewn brwydrau o gwmpas y byd.

Cydlynwyr Ardaloedd Lleol yn cael effaith gadarnhaol mewn cymunedau

Y gaeaf hwn bydd rhwydwaith Abertawe o gydlynwyr ardaloedd lleol yn parhau i weithio ar draws holl gymunedau Abertawe a gallant gerdded gydag unrhyw un sy'n teimlo'n ynysig neu'n wynebu heriau.

Arddangos gwneuthurwyr bwyd a diod lleol yn nigwyddiadau busnes Abertawe

Bydd gwneuthurwyr bwyd a diod lleol yn cael eu hyrwyddo yn ystod cyfres o ddigwyddiadau am ddim y bydd busnesau ym mhob rhan o Abertawe'n cael eu gwahodd i fynd iddynt.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith