Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2022

Cyfle i fynegi'ch barn am lwybr cerdded a beicio newydd

Mae preswylwyr yn cael y cyfle i fynegi eu barn am gynigion i lenwi bwlch yn rhwydwaith cerdded a beicio di-draffig cynyddol Abertawe.

Mae Gwobrau Chwaraeon Abertawe yn ôl

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi bod Gwobrau Chwaraeon Abertawe'n dychwelyd.

Saer coed a chynorthwyydd rhithwir yn elwa o gyllid ar gyfer busnesau newydd

Mae saer coed a chynorthwyydd rhithwir ymhlith dros 50 o fusnesau newydd yn Abertawe sydd wedi elwa o gymorth ariannol ar gyfer busnesau newydd yn ystod y chwe mis diwethaf.

Hyfforddiant yn helpu i adeiladu sector busnes gwyrdd newydd

Mae pobl fusnes Abertawe'n cael cyngor arbenigol ar sut y gallant helpu eraill i wneud y ddinas yn wyrddach.

Cynnig teithio ar fysus am ddim dros y Nadolig ar y ffordd i Abertawe

Gall siopwyr sy'n mynd i ganol dinas Abertawe y Nadolig hwn deithio ar fysus am ddim bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr.

Noson Gorymdaith y Nadolig yn un i'w chofio

Daeth degau ar filoedd o breswylwyr ac ymwelwyr i wylio Gorymdaith y Nadolig flynyddol Abertawe a oedd yn dynodi dechrau cyfnod yr ŵyl.

Penodi Martin Nicholls fel Prif Weithredwr Cyngor Abertawe

Mae Cyngor Abertawe wedi penodi Prif Weithredwr newydd.

Grwpiau cymunedol yn darparu hwyl yr ŵyl ar gyfer digwyddiad treftadaeth

Bydd grwpiau cymunedol o amgylch Treforys yn cymryd rhan mewn digwyddiad Nadolig ar thema Oes Fictoria'r penwythnos hwn.

Dirwy i fusnes yn Abertawe a oedd yn defnyddio troli siopa i storio gwastraff

Mae bwyty poblogaidd yng nghanol dinas Abertawe wedi cael ei ddirwyo am beidio â chael gwared ar ei wastraff masnachol yn iawn.

Mae Marchnad Nadolig poblogaidd Abertawe bellach ar agor, gan helpu ymwelwyr i ganol y ddinas deimlo naws y Nadolig.

Mae digonedd o fasnachwyr yn arddangos eu nwyddau ac yn cynnig pob math o fwyd, diodydd ac anrhegion.

Consortiwm llwyddiannus yn ymrwymo i fod yn rhan o brosiect Eden Las

Mae consortiwm rhyngwladol o gwmnïau llwyddiannus wedi ymrwymo i helpu i gyflwyno prosiect ynni adnewyddadwy pwysig yn Abertawe.
Close Dewis iaith