Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2022

Abertawe'n cael ei henwi fel yn o bedair dinas orau'r DU

Mae Abertawe wedi'i henwi ymysg pedair dinas orau'r DU mewn seremoni wobrwyo fawreddog.

Pabïau ar eu ffordd i Paddington ar gyfer Sul y Cofio

Rhoddwyd torchau pabïau ar drên arbennig yn Abertawe a oedd yn mynd i Lundain.

Abertawe'n dangos ei chefnogaeth i Gymru

Mae het fwced anferth wedi ymddangos yng nghanol Abertawe.

Grwpiau chwaraeon a hamdden i dderbyn hwb i wella cyfleusterau'r cyngor

​​​​​​​Disgwylir i Gyngor Abertawe gynnig cyfle i glybiau chwaraeon a chlybiau eraill adeiladu dyfodol cryf ar gyfer y clybiau a'u cefnogwyr.

Y cyngor yn barod i ehangu'r cymorth i bartneriaid hamdden y mae COVID-19 wedi effeithio arnynt

​​​​​​​Mae Cyngor Abertawe yn barod i ehangu'r cymorth y mae'n ei roi yn sgîl y pandemig i sefydliadau partner allweddol sy'n helpu i ddarparu gwasanaethau hamdden i bobl ar draws yr ardal.

Preswylwyr yn rhoi adborth gwerthfawr ar gynlluniau ar gyfer stad o dai

Mae preswylwyr sy'n byw ar stad o dai yn rhoi eu barn ar gynlluniau i adfywio'r lleoliad.

Rhieni sy'n gweithio'n cael eu hannog i hawlio cymorth costau gofal plant

Mae llawer o rieni neu ofalwyr sy'n gweithio yn Abertawe nad ydynt yn hawlio'r arian y mae hawl ganddynt iddo tuag at gostau gofal plant.

Eiddo allweddol yng nghanol y ddinas yn dod i feddiant cwmni buddsoddi

Mae chwe eiddo allweddol yn Stryd Rhydychen, rhwng siop emwaith H Samuel a banc Barklays wedi dod i feddiant cwmni buddsoddi lleol sef Kartay Holdings yn ddiweddar, gyda'r nod o adfywio prif wythïen siopa yng nghanol y ddinas.

Pot ariannu mawr yn fanteisiol i breswylwyr, busnesau a chymunedau Abertawe

Mae cynlluniau i helpu pobl i ddod o hyd i waith, cefnogi busnesau ac annog defnydd o leoedd gwyrdd cymunedol ymysg y prosiectau yn Abertawe sydd wedi elwa o bot ariannu mawr.

Peidiwch â cholli'r cyfle i dderbyn arian y gall fod gennych hawl iddo

Anogir teuluoedd a phreswylwyr yn Abertawe i sicrhau eu bod yn hawlio'r holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Hyfforddiant yn helpu i adeiladu sector busnes gwyrdd newydd

Mae pobl fusnes Abertawe'n cael cyngor arbenigol ar sut y gallant helpu eraill i wneud y ddinas yn wyrddach.

Gwasanaeth yn helpu gyda phryderon costau byw dros y Nadolig

Mae gwasanaeth poblogaidd yn ninas Abertawe wedi cyhoeddi rhaglen o ddigwyddiadau cyn y Nadolig i helpu pobl i fynd i'r afael â phryderon costau byw.
Close Dewis iaith