Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2022

Grantiau i gefnogi grwpiau sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd

Mae grantiau newydd ar gael i hybu mentrau bwyd cymunedol presennol sy'n cefnogi pobl yn Abertawe sy'n wynebu tlodi bwyd yn ystod yr argyfwng costau byw.

Amser i ddathlu wrth i gloc newydd edrych i'r dyfodol

Mae gan Abertawe gloc cyhoeddus newydd sy'n hawdd ei weld!

Gorymdaith i ddathlu llwyddiant celf gyhoeddus yng nghanol y ddinas

Mae gorymdaith liwgar a digwyddiad dathlu yng nghanol y ddinas wedi nodi diwedd ffurfiol llwybr celf gyhoeddus poblogaidd yn Abertawe.

Awgrymiadau da i nodi Wythnos Siarad Arian

Byddwn yn cyhoeddi awgrym y dydd yr wythnos nesaf i helpu i gefnogi preswylwyr a theuluoedd Abertawe gyda chostau'r argyfwng costau byw.

Gwahoddiad ar gyfer taith gerdded gymunedol i gŵn i hwb cymunedol newydd

Gwahoddir perchnogion cŵn i ymuno â thaith gerdded gymunedol i gŵn ddydd Sul 13 Tachwedd lle gallant nodi Dydd y Cofio ac yna ymuno mewn digwyddiad addas i deulu.

Rhagolygon tywydd gwael yn golygu bod sioe tân gwyllt Cyngor Abertawe wedi'i chanslo

​​​​​​​Mae rhagolygon tywydd gwael yn Abertawe ar 5 Tachwedd wedi gorfodi Cyngor Abertawe i ganslo'i arddangosfa tân gwyllt flynyddol.

Ymunwch â ni ar gyfer Distawrwydd yn y Sgwâr

Bydd distawrwydd yn Sgwâr y Castell ein dinas am ddwy funud ddydd Iau nesaf wrth i'r genedl gofio'r aberth a wnaed gan y lluoedd arfog mewn gwrthdaro ledled y byd.

Cymunedau Abertawe i elwa o raglen atgyweirio ffyrdd ledled y ddinas

Mae criwiau atgyweirio priffyrdd wedi cychwyn ar daith chwe mis o amgylch Abertawe i fynd i'r afael â rhai o ddiffygion ffyrdd gwaethaf y ddinas.

Wyth yn rhagor o ardaloedd chwarae yn cael eu gwella yn y misoedd i ddod

Bydd wyth yn rhagor o gymunedau yn Abertawe yn elwa o welliannau i'w hardaloedd chwarae wrth i'r prosiect trawsnewid gwerth £5m ddatblygu'n gyflym.

Goleuadau newydd ym Mae Abertawe yn ystod y nos

Bydd promenâd golygfaol Bae Abertawe'n cael ei oleuo gyda'r nos o'r Mwmbwls yr holl ffordd i faes chwarae San Helen.

Ail ddigwyddiad tipio anghyfreithlon a ddaliwyd ar gamera yn Abertawe yn arwain at ddirwy gostus.

Mae tipiwr anghyfreithlon yn Abertawe wedi derbyn hysbysiad cosb benodedig o £250 ar ôl cael ei ddal ar gamera'n cyflawni'r drosedd.

Cyfnod ynni effeithlon newydd i raglen fuddsoddi mewn tai gwerth £550m y cyngor

Mae rhaglen sy'n werth bron £550m i foderneiddio cartrefi cyngor yn Abertawe wedi arwain at filoedd o denantiaid yn cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd, deunydd inswleiddio wedi'i osod yn eu cartrefi a chymorth arbed ynni arall.
Close Dewis iaith