Toglo gwelededd dewislen symudol

Ail ddigwyddiad tipio anghyfreithlon a ddaliwyd ar gamera yn Abertawe yn arwain at ddirwy gostus.

Mae tipiwr anghyfreithlon yn Abertawe wedi derbyn hysbysiad cosb benodedig o £250 ar ôl cael ei ddal ar gamera'n cyflawni'r drosedd.

fly tipped bed

Rhoddwyd y fideo o'r preswylydd o Townhill i Gyngor Abertawe ar ôl iddo gael ei ffilmio'n gwaredu celfi ystafell wely wrth ochr y ffordd mewn cymuned gyfagos - Lôn Towy, y Cocyd.

Mae'r camau a gymerwyd gan y cyngor yn dilyn digwyddiad tebyg ym mis Awst, pan ffilmiwyd modurwr gan aelod o'r cyhoedd yn taflu bag o sbwriel a chaniau diod gwag allan o'r car wrth ymyl y ffordd.

Mae fideos o'r ddau ddigwyddiad wedi galluogi'r cyngor i adnabod y bobl euog ac wedi arwain at roi hysbysiadau cosb benodedig iddynt.

 Meddai Cyril Anderson, Aelod y Cabinet dros Gymunedau, "Unwaith eto, y cyhoedd fu llygaid a chlustiau'r cyngor ac maent wedi llwyddo i ffilmio'r unigolion hunanol hyn yn tipio'n anghyfreithlon ac yn taflu sbwriel.

"Mae'r ffilm wedi'n galluogi i adnabod y bobl hyn ac wedi arwain at ein Tîm Gorfodi Sbwriel yn rhoi hysbysiadau o gosb benodedig ar gyfer y ddau ddigwyddiad."

Mae'r cyngor wedi atgyfnerthu'r manteision a geir o'r cyhoedd yn chwarae eu rhan ac wedi canmol preswylwyr sydd wedi gweithredu'n gyfrifol.

 Ychwanegodd y Cyng. Anderson, "Yn y rhan fwyaf o achosion, mae ein timau gorfodi sbwriel yn ymateb i achosion o dipio anghyfreithlon ac yn dibynnu ar dystiolaeth sy'n cael ei gadael yn y fan a'r lle er mwyn olrhain y rhieni sy'n gyfrifol.

"Mae'r achosion diweddaraf hyn yn dangos parodrwydd y cyngor i ymuno yn y frwydr yn erbyn tipio anghyfreithlon a thaflu sbwriel drwy ddarparu tystiolaeth fideo sydd wedi bod yn hynod werthfawr o ran cymryd camau gorfodi."

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r ffigurau diweddaraf sy'n ymwneud â'r camau gweithredu a gymerwyd gan gynghorau Cymru yn y frwydr yn erbyn tipio anghyfreithlon a thaflu sbwriel Enwyd Abertawe fel y trydydd cyngor gorau yn y wlad am gymryd camau cadarnhaol - rhoddwyd 47 hysbysiad cosb benodedig ganddo yn 2021/22.

 

Close Dewis iaith