Toglo gwelededd dewislen symudol

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Cewch hyd i restr gyflawn o'r ysgolion drwy glicio ar y categori perthnasol.

Ysgolion cynradd

Rhestr lawn o ysgolion cynradd yn Abertawe.

Ysgolion unedau cyferio disgyblion

Rhestr lawn o'r ysgolion unedau cyfeirio disgyblion yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd

Rhestr lawn o'r ysgolion uwchradd yn Abertawe.

Ysgolion arbennig

Rhestr lawn o'r ysgolion arbennig yn Abertawe.

Cyfleusterau addysgu arbenigol

Mae gan nifer o ysgolion prif ffrwd adnoddau, cyfleusterau a staff a hyfforddwyd yn arbennig i ddiwallu anghenion plant ag anawsterau dysgu arbennig.

Ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion cynradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol

Rhestr lawn o ysgolion uwchradd a gynorthwyir yn wirfoddol yn Abertawe.

Ysgolion cynradd Cymraeg

Rhestr lawn o ysgolion cynradd Cymraeg yn Abertawe.

Ysgolion uwchradd Cymraeg

Rhestr lawn o ysgolion uwchradd Cymraeg yn Abertawe.
Close Dewis iaith