Toglo gwelededd dewislen symudol

Dysgu Gydol Oes - Celf a Chrefft

Cofrestriadau Tymor yr Hydref nawr ar agor. Mae ffioedd y cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos, sy'n gywerth â £1 yr wythnos.

Os yw'r cwrs a ddewisir yn llawn, gallwch ymostwng eich enw i'n rhestr aros.

Peintio ar gyfer Ddechreuwyr Llwyr [Dydd Mercher, 6.10-7.10pm]

Gyda June Palmer. Ymarfer celf a gwerthfawrogiad celf i ddechreuwyr llwyr.

Caligraffeg - Tymor 1: Mynd i'r afael â Llythrennu Gothig - gallu cymysg [Dydd Lun 12.30-4.30pm]

Bob pythefnos. Gyda Judith Porch. Mae caligraffeg yn bwnc enfawr a hynod ddiddorol a all ddod yn oes o astudio!

Caligraffeg - Tymor 3: Priflythrennau addurnol ac amrywiadau offer - gallu cymysg [Nos Fercher, 7-8pm]

Gyda Judith Porch. Yn ystod y tymor hwn byddwn yn cwblhau ein hatudiaeth o'r arddull Gothig.

Paentio dyfrlliw i ddechreuwyr [Dydd Iau, 4pm-6pm]

Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich celfweithiau eich hun.

Paentio dyfrlliw ar gyfer gallu cymysg [Dydd Iau, 6:30pm-8:30pm]

Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich celfweithiau eich hun.

Paentio dyfrlliw i ddysgwyr canolradd ac uwch [Dydd Gwener, 11:30am-1:30pm]

Alan Morgans. Ehangwch eich sgiliau paentio dyfrlliw.

Paentio dyfrlliw i ddechreuwyr[Fri, 9:15am-11:15am]

Alan Morgans. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i greu eich celfweithiau eich hun.

Caligraffeg - Tymor 2: Amrywiadau Gothig - gall cymysg [Dydd Llun 12.30-4.30pm]

Bob pythefnos. Gyda Judith Porch. Yn ystod y tymor hwn byddwn yn datblygu'n dealltwriaeth o'r arddull Gothig.

Caligraffeg - Tymor 3: Priflythrennau addurnol ac amrywiadau offer - callu cymysg [Dydd Llun 12.30-4.30pm fortnightly]

Bob pythefnos. Gyda Judith Porch. Yn ystod y tymor hwn byddwn yn cwblhau ein hastudiaeth o'r arddull Gothig.

Caligraffeg- Tymor 2 Gallu cymysg [Nos Fercher, 7pm-8pm]

Gyda Judith Porch. Yn ystod y tymor hwn byddwn yn datblygu'n dealltwriaeth o'r arddull Gothig.
Close Dewis iaith