Chwilio'r wefan
English

Defnyddio'ch Bathodyn Glas

Byddwch yn cael llyfryn Hawliau a Chyfrifoldebau gan Lywodraeth Cymru gyda'ch Bathodyn Glas.

Bathodyn Glas: Hawliau a ChyfrifoldebauYn agor mewn ffenest newydd

Mae'r daflen yn rhoi gwybodaeth am sut a phryd y dylid defnyddio eich bathodyn, gan gynnwys ble y gallwch barcio ac ni allwch barcio. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i ddefnyddio eich bathodyn glas dramor.

Pethau pwysig i'w cofio

  • Mae'n rhaid arddangos eich bathodyn ar ben dangosfwrdd neu banel deialau y cerbyd lle gellir ei ddarllen yn glir.
  • Mae'n rhaid i'r ochr â'r symbol cadair olwyn wynebu ymlaen er mwyn sicrhau bod y dyddiad terfyn yn ddarllenadwy y tu allan i'r cerbyd ac mae'n rhaid nodi'r amser cyrraedd ar y cloc.
  • Os nad ydych yn arddangos eich bathodyn yn gywir, gallech dderbyn tocyn parcio.
  • Pan na ddefnyddir unrhyw gonsesiynau parcio, dylid symud bathodynnau/clociau/waledi o'r golwg fel nad ydynt yn tynnu sylw lladron.
  • Os yw Swyddog Gorfodi yn gofyn i chi ddangos y bathodyn iddo, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i chi wneud hynny. Os ydych yn gwrthod, gallwch gael eich erlyn a derbyn dirwy o hyd at £1,000.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM