Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Hydref 2022

Ffefrynnau diwylliannol y ddinas yn dathlu hanes pobl dduon

Mae lleoliadau diwylliannol yng nghanol dinas Abertawe a'r cyffiniau'n rhan o fenter ar draws y DU i ddathlu llwyddiannau pobl dduon o Brydain.

Hwyl Calan Gaeaf am ddim yng nghanol dinas Abertawe

​​​​​​​Gall teuluoedd sy'n chwilio am hwyl am ddim y mis hwn ymweld â Sgwâr y Castell yng nghanol y ddinas lle cynhelir digwyddiad arswydus arbennig ddydd Sadwrn.

Aelwydydd yn arbed miloedd diolch i'r hwb ymwybyddiaeth ynni

Mae cannoedd o bobl gyda'i gilydd wedi arbed miloedd o bunnoedd diolch i gynllun a ariennir gan y cyngor i helpu i dorri biliau ynni cartref.

Trawsnewidiad anhygoel ar gyfer ardal chwarae boblogaidd

Mae ardal chwarae boblogaidd ag ôl traul arni yn Nhreforys wedi bod yn destun gwaith trawsnewid anhygoel er mwyn i genhedlaeth newydd o bobl ifanc ei mwynhau.

Cronfa gwerth miliynau o bunnoedd yn ceisio mynd i'r afael â digartrefedd

Bydd pobl sy'n cysgu ar y stryd, pobl ifanc sy'n agored i niwed sy'n chwilio am rywle i fyw a'r rheini sydd mewn perygl o golli eu cartref yn elwa o gynllun newydd gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn mynd i'r afael â digartrefedd.

​​​​​​​Iechyd da! Y gorffennol yn cwrdd â'r dyfodol ar safle allweddol yng nghanol y ddinas

Mae gwaith adfywio yng nghanol dinas Abertawe wedi datgelu bywyd blaenorol bywiog adeilad y disgwylir iddo gael dyfodol disglair.

Trysor diwylliannol y ddinas wedi'i enwebu ar gyfer gwobr genedlaethol

​​​​​​​Mae Arddangosfa Dylan Thomas Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Prosiect yr Amgueddfa Fach Orau yng Ngwobrau Amgueddfeydd yn Newid Bywydau y Gymdeithas Amgueddfeydd 2022.

Rhagor o dai cyngor yn dod i Abertawe

Mae set o gartrefi cyngor cynaliadwy newydd yn cael eu datblygu mewn cymuned yn Abertawe.

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau Abertawe'n dychwelyd i Barc yr Amgueddfa ar gyfer 2022

Bydd atyniad mwyaf y gaeaf Abertawe'n dychwelyd o 8 Tachwedd 2022 tan 8 Ionawr 2023

Cefnogaeth Iechyd Meddwl i breswylwyr sy'n wynebu anawsterau

Mae cefnogaeth iechyd meddwl arbenigol ar gael i filoedd o breswylwyr, aelwydydd a theuluoedd yn Abertawe sydd efallai'n wynebu anawsterau emosiynol o ganlyniad i'r argyfwng costau byw.

Strategaeth biniau sbwriel newydd a'r nod o lanhau Abertawe

Mae biniau clyfar newydd sy'n dweud wrthych pryd maent yn llawn yn cael eu treialu yn Abertawe.

Cefnogaeth newydd ar gael i gefnogwyr y theatr wrth iddynt edrych i'r dyfodol

Mae bywyd diwylliannol Ardal Forol Abertawe ar fin cael hwb newydd.
Close Dewis iaith