Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mai 2022

Goleuo'r ddinas yn borffor ar gyfer Jiwbilî'r Frenhines

Bydd Abertawe'n cael ei goleuo'n borffor yr wythnos nesaf fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm y Frenhines.

Cwmni arobryn i arwain gwaith adfywio gwerth £750m yn Abertawe

Mae cwmni arobryn sy'n gyfrifol am gynigion pwysig gwerth £750m i drawsnewid sawl safle allweddol yng nghanol y ddinas ac ar y glannau wedi'i benodi'n bartner adfywio tymor hir Cyngor Abertawe.

Plantasia yn chwilio am y naturiaethwr a helpodd i ddatgelu cyfrinachau esblygiad

Yn Plantasia yr hanner tymor hwn gallwch ddarganfod llawer mwy am y Cymro y mae rhai yn honni bod Charles Darwin wedi'i drechu ar y funud olaf yn y ras i ddeall esblygiad bodau dynol.

Neuadd eglwys newydd yn cael ei throsglwyddo ym Mae Copr

Mae neuadd eglwys newydd wedi'i throsglwyddo i Briordy Dewi Sant yng nghanol dinas Abertawe.
Close Dewis iaith