Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2022

Cyngor Abertawe'n penodi Prif Weithredwr Dros Dro

Mae Martin Nicholls, Cyfarwyddwr Lleoedd Cyngor Abertawe wedi'i benodi'n Brif Weithredwr Dros Dro ar gyfer yr awdurdod.

Llochesi bysus newydd yn cael eu gosod o hyd

Mae 40 o lochesi bysus newydd eisoes wedi cael eu gosod ar safleoedd bysus yn Abertawe, a bydd rhagor yn cael eu gosod dros yr wythnosau i ddod.

Gweinidog yn agor cartref newydd gwerth £11.5m ar gyfer ysgol

Mae cartref newydd gwerth £11.5m ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg yn darparu cyfleoedd gwych i dros 500 o ddisgyblion erbyn hyn.

Gwaith yn dechrau ar arwyneb chwaraeon pob tywydd newydd ar gyfer cymuned

Mae gwaith yn mynd rhagddo i osod cae chwarae pob tywydd newydd a gwell llifoleuadau mewn canolfan gymunedol boblogaidd yn Townhill.

Bloc addysgu newydd gwerth £6.7m wedi'i agor yn swyddogol

Mae buddsoddiad mawr er mwyn adeiladu bloc addysgu newydd a thrawiadol sy'n cynnwys ffreutur, cegin a neuadd, ynghyd â gosod cyfleusterau chwaraeon awyr agored newydd ac adnewyddu ystafelloedd dosbarth presennol wedi'i gwblhau yn Ysgol Gyfun Gŵyr.

Cyllid yn sicrhau 49 o ddiffibrilwyr achub bywyd ychwanegol

Bydd 49 o ddiffibrilwyr achub bywyd ychwanegol sy'n hawdd eu cyrraedd yn cael eu gosod mewn lleoliadau manwerthu mewn cymunedau ar draws Abertawe dros y misoedd nesaf.

Perfformwyr yn gyffrous am yr hwb y bydd yr Arena'n ei roi i Abertawe

Bydd arena newydd Abertawe'n denu perfformwyr o'r radd flaenaf, yn rhoi hwb i fusnesau yng nghanol y ddinas ac yn helpu i arddangos ein cyfoeth anhygoel o dalentau lleol, yn ôl perfformwyr sy'n byw yn y ddinas.

Y teulu Cupid yn ymweld ag Abertawe i ddathlu anrhydedd Cyril y sbrintiwr

Mae teulu sbrintiwr o Abertawe sydd bellach â stryd wedi'i henwi er anrhydedd iddo wedi ymweld â'r ddinas i ddathlu'r garreg filltir hon.

Anrhydedd dinesig i Norma Glass, MBE

Mae Norma Glass MBE, un o arweinwyr cymuned Iddewig Abertawe, wedi derbyn Anrhydedd Dinesig i gydnabod ei chyfraniad at hyrwyddo undeb hiliol a rhyng-ffydd ar draws ein dinas.

Trinwyr gwallt a harddwyr yn ymuno â'r ymgyrch trais domestig

Mae ymgyrch newydd yn gofyn i harddwyr, trinwyr gwallt a barbwyr helpu i gynyddu ymwybyddiaeth o drais domestig.

Digwyddiad yn amlygu gweithgareddau i bobl dros 50 oed

Disgwylir i fwy na 40 o sefydliadau fynd i ddigwyddiad yn hwyrach y mis hwn sydd â'r nod o hyrwyddo gweithgareddau i bobl dros 50 oed yn Abertawe a cheisio syniadau am rai newydd.

Cyrchfan Bae Copr £135m Abertawe yn agor yn fuan

Bydd rhannau allweddol o gyrchfan cam un Bae Copr Abertawe sy'n werth £135m yn agor i'r cyhoedd yn fuan.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen