Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2022

Trawsnewidiad allweddol i ganol y ddinas yn cael ei gymeradwyo gan y diwydiant

​​​​​​​Mae Ffordd y Brenin ar ei newydd wedd yn Abertawe wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am ei ffocws ar gynaladwyedd.

Ymweliad Brenhinol i nodi nodweddion 'gwyrdd' Abertawe yn ystod blwyddyn y Jiwbilî

Mae Ei Huchelder Brenhinol Iarlles Wessex wedi helpu i ddathlu Abertawe fel 'Dinas Hyrwyddo' Canopi Gwyrdd y Frenhines yn ystod Ymweliad Brenhinol â'r ddinas.

Miliynau'n cael eu buddsoddi mewn ffyrdd yn y flwyddyn i ddod

Bydd y rhaglen ailwynebu ffyrdd cymunedol hynod boblogaidd, PATCH, yn cael hwb fel rhan o fuddsoddiad gwerth £6.4m mewn ffyrdd ar draws y ddinas yn y flwyddyn i ddod.

Hwb creadigol i gefnogi arloeswyr celf digidol

Mae hwb creadigol newydd yn cael ei ddatblygu yn Abertawe i helpu artistiaid lleol a diwydiannau creadigol i ddod ynghyd i ddysgu sgiliau sy'n gwneud y defnydd gorau o lwyfannau digidol sy'n cael eu cyflwyno yng nghanol y ddinas.

Datblygiad llinell sip a cheir llusg i agor yn Abertawe yn 2025

Mae cwmni o Seland Newydd sydd y tu ôl i gynigion i adeiladu parc antur awyr agored gan gynnwys llinellau sip, siglen awyr, ceir llusg a system raffbont ar Fynydd Cilfái Abertawe yn y camau olaf o gwblhau ei ddiwydrwydd dyladwy.

Ydych chi'n bwriadu dathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines?

Mae'r cyfnod cyn Jiwbilî Platinwm y Frenhines ar ddod a gall preswylwyr Abertawe gymryd rhan drwy gynnal eu partïon stryd eu hunain.

Atyniad Penderyn Abertawe'n datblygu

​​​​​​​Mae gwaith yn parhau ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa, y bwriedir iddo ddod yn atyniad i ymwelwyr newydd ar gyfer wisgi Penderyn eleni.

Parc arfordirol newydd Abertawe'n agor i'r cyhoedd

Mae parc arfordirol 1.1 erw newydd Abertawe bellach ar agor i'r cyhoedd.

Cymorth ariannol yn rhoi hwb i fusnesau twristiaeth

Mae nifer o fusnesau llety i ymwelwyr yn Abertawe yn elwa o gyllid i wella'u cyfleusterau wrth i dymhorau pwysig y gwanwyn a'r haf nesáu.

Pedair cymuned yn y ddinas i gael system CCTV

Bydd pedair cymuned yn cael systemau CCTV newydd fel rhan o waith pwysig i uwchraddio cyfleusterau ar draws y ddinas.

Cynnydd i'r ffatri gynhyrchu ar gyfer cynllun gwerth £1.7m Eden Las

Mae cynlluniau ar gyfer ffatri gynhyrchu newydd pwysig yn Abertawe, a fydd yn creu cannoedd o swyddi â chyflog da, yn gwneud cynnydd sylweddol.

Llif Unffordd (LFT) - Ar 28 Mawrth, mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu rhoi terfyn ar yr holl gyfyngiadau COVID-19.

Fel rhan o'r newidiadau hyn, bydd angen i bobl sydd am gael Prawf Llif Unffordd (LFT) wneud cais amdanynt ar-lein.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 24 Chwefror 2023