Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2023

Digwyddiad yn cynyddu ymwybyddiaeth o hiliaeth i lywodraethwyr ysgol

Mae tua 90 o lywodraethwyr ysgol o bob rhan o Abertawe wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau i drafod a chynyddu ymwybyddiaeth o hiliaeth a hyrwyddo amrywiaeth.

Atyniadau'r ddinas i ddod â hwyl i'r teulu dros wyliau'r Pasg

​​​​​​​Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae'n golygu bod nifer o atyniadau Abertawe'n paratoi i agor ar gyfer Pasg llawn hwyl.

Pont droi boblogaidd y Marina i'w huwchraddio

Bydd pont gerddwyr ym Marina Abertawe yn cael ei huwchraddio'n llawn cyn yr haf.

Cyfle i'r cyngor ennill y teitl awdurdod lleol y flwyddyn

Mae Cyngor Abertawe ar y rhestr fer ar gyfer ennill y teitl awdurdod lleol y flwyddyn y DU.

Bysus am ddim yn Abertawe yn dychwelyd ar gyfer y Pasg

Gall teithwyr yn Abertawe deithio ar fysus yng nghanol y ddinas am ddim unwaith eto yn ystod gwyliau'r Pasg fel rhan o fenter Bysus am Ddim boblogaidd Abertawe.

Dyma nhw! Enillwyr Gwobrau Chwaraeon Abertawe

Mae amrywiaeth eang o bobl a sefydliadau chwaraeon cymunedol sy'n perfformio'n dda wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Chwaraeon Abertawe 2022.
Close Dewis iaith