Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2023

Arddangos trysorau'r llyfrgell yn y ddinas

​​​​​​​Bydd nifer o drysorau o gromgelloedd gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Abertawe yn cael eu harddangos yn gyhoeddus yr wythnos hon.

Cynllun gwaith newydd yn helpu dinasyddion i gymryd cam mawr ymlaen i fyd gwaith

​​​​​​​Mae cynllun newydd gan Gyngor Abertawe'n cynnig gobaith newydd i unigolion sydd am ddod o hyd i waith.

Mae e' nôl! Mae'r Eurofighter Typhoon yn dod i Abertawe

​​​​​​​Disgwylir i Eurofighter Typhoon yr RAF ddiddanu'r dorf yn Sioe Awyr Cymru Abertawe yr haf hwn - am y tro cyntaf ers 2019

Sgiliau dylunio myfyriwr yn rhoi hwb i ymgyrch hinsawdd y ddinas

​​​​​​​Mae myfyriwr o Abertawe wedi rhoi hwb ymlaen i brosiect a fydd yn helpu'r ddinas i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd a'r argyfwng natur.

Tîm newydd yn barod i ddechrau mynd i'r afael â llwydni a lleithder yng nghartrefi'r cyngor

Mae tîm a fydd yn delio'n benodol â phroblemau llwydni a lleithder yng nghartrefi'r cyngor wedi'i lansio yn Abertawe.

Parc yn Abertawe i'w enwi i anrhydeddu Amy Dillwyn

Bydd parc arfordirol yn Abertawe yn cael ei enwi'n Barc Amy Dillwyn er cof am un o fenywod busnes ac un o nofelwyr mwyaf dawnus y ddinas.

Cyfle i gael taith dywys o amgylch safle datblygu Ffordd y Brenin

Mae taith dywys o amgylch safle datblygu Ffordd y Brenin yn cael ei threfnu i annog plant lleol i ystyried gyrfaoedd mewn adeiladu, peirianneg neu ddylunio a thechnoleg.

Copper y ci yn helpu i ddod o hyd i gynnyrch tybaco anghyfreithlon

Maen nhw'n dweud y gall ci fod yn ffrind gorau i chi, ac mae hynny bendant yn wir pan rydych chi'n swyddogion safonau masnach sy'n ceisio dod o hyd i gynnyrch tybaco anghyfreithlon.

Sêr llythrennedd yn anelu am Lyfrgelloedd Abertawe

Mae unigolion enwog o fyd llenyddiaeth ar eu ffordd i lyfrgelloedd Abertawe'r mis hwn.

Dros 120 o arddangoswyr wedi'u cadarnhau ar gyfer Cynhadledd Abertawe 2023

Mae dros 120 o arddangoswyr wedi'u cadarnhau ar gyfer digwyddiad mawr sydd ar ddod sy'n bwriadu dathlu popeth sy'n wych am Abertawe.

Canmoliaeth wrth i'r gymuned ddod ynghyd ar ôl y ffrwydrad nwy yn Nhreforys

Mae'r gwasanaethau brys, staff Cyngor Abertawe, preswylwyr a'r gymuned ehangach wedi cael eu canmol am y gefnogaeth ddigynsail y maent wedi'i rhoi i'r rheini y mae'r ffrwydrad nwy yn Nhreforys wedi effeithio arnynt.

Arena'n croesawu'n agos i 240,000 o ymwelwyr yn y flwyddyn gyntaf

Mae'n agos i 240,000 o ymwelwyr wedi ymweld ag Arena Abertawe ers iddi agor gyntaf i'r cyhoedd flwyddyn yn ôl.
Close Dewis iaith