Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2023

Cyngor, cymorth a chefnogaeth ar gael yn y Cwtsh Cydweithio

Mae digwyddiad misol a fydd yn gweld mwy nag 20 o sefydliadau yn dod ynghyd i gynnig cyngor, cymorth, arweiniad a chyfleoedd rhwydweithio yn cael ei lansio ddydd Llun (2 Hydref).

Prydau ysgol am ddim wedi'u hestyn i bob disgybl Blwyddyn 3 yn Abertawe

Mae 2,600 yn rhagor o ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion cynradd yn Abertawe bellach yn gallu mwynhau prydau ysgol am ddim ar ôl i'r cynnig gael ei estyn i bob disgybl Blwyddyn 3 ar ddechrau'r tymor.

Cynlluniau ar gyfer ysgol arbennig bwrpasol yn cymryd cam ymlaen

Gall ysgol bwrpasol newydd ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol ac awtistiaeth ddifrifol gael ei hadeiladu yn Abertawe.

Popeth y mae angen i chi ei wybod: Ras ..10k Bae Abertawe Admiral ddydd Sul yma

Bydd miloedd o redwyr yn cymryd rhan yn ras 10k Bae Abertawe Admiral y penwythnos hwn.

Buddsoddiad sylweddol wedi'i gynllunio ar gyfer mwy o ysgolion y ddinas

Mae mwy o ysgolion yn Abertawe ar fin gweld buddsoddiad sylweddol mewn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau newydd.

Cynlluniau ar gyfer ysgol arbennig newydd yn cael eu trafod

Gofynnir i Aelodau'r Cabinet ddechrau'r broses o ddatblygu ysgol newydd a adeiladwyd i'r diben ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol ac awtistiaeth ddifrifol yn Abertawe.

Ysgolion, ffyrdd a chanol y ddinas yn elwa o £123m o wariant y cyngor

Gwelwyd buddsoddiad o fwy na £123m mewn ysgolion, strydoedd, canol y ddinas a chyfleusterau cymunedol ar draws y ddinas y llynedd, yn ôl adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Abertawe'r wythnos nesaf.

Miloedd yn mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau am ddim dros yr haf

Roedd miloedd o blant a phobl ifanc wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau am ddim neu â chymhorthdal yn ystod gwyliau haf yr ysgol diolch i gyllid gan Gyngor Abertawe.

Cyngor Abertawe - datganiad RAAC

Efallai eich bod wedi gweld adroddiadau ar y newyddion am bryderon ynghylch math o goncrit o'r enw Concrit Awyredig Awtoclaf Cyfnerthedig (RAAC) ysgafn sy'n achosi problemau ar gyfer ysgolion yn Lloegr y'i defnyddiwyd i'w hadeiladu.

Mwy na 65,000 o brydau wedi'u gweini yn ystod gwyliau haf yr ysgol

Mae mwy na 65,000 o brydau am ddim wedi cael eu gweini i blant a phobl ifanc fel rhan o gefnogaeth Cyngor Abertawe i deuluoedd yn ystod gwyliau haf yr ysgol.

Enw newydd adeilad yn cyfeirio at y dyfodol - gydag atgofion o'r gorffennol

Mae'r enw wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer prosiect adfywio allweddol yng nghanol dinas Abertawe.

Lansio ymgyrch newydd i gefnogi busnesau yng nghanol y ddinas

Mae ymgyrch newydd wedi'i lansio heddiw i gefnogi canol dinas Abertawe drwy annog mwy o bobl i ymweld â'i siopau, ei fwytai, ei dafarndai, ei ddarparwyr gweithgareddau a busnesau eraill.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024