Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2023

Ymgyrch newydd yng nghanol y ddinas wedi dechrau'n llwyddiannus

Mae ymgyrch newydd i gefnogi canol dinas Abertawe wedi dechrau'n llwyddiannus.

Rhagor o gyfleoedd cyllido ar gyfer prosiectau gwledig yn Abertawe

Mae ail rownd o geisiadau cyllido bellach ar agor ar gyfer prosiectau y bwriedir iddynt roi hwb i gymunedau gwledig Abertawe.

Teithiau treftadaeth yn boblogaidd iawn gyda phobl sy'n dwlu ar hanes yn Abertawe

Roedd pennod allweddol yn hanes treftadaeth ddiwydiannol bwerus Abertawe'n boblogaidd iawn gyda'r cyhoedd dros y penwythnos.

Myfyrwyr Abertawe yn cymryd rhan mewn ymdrech ailgylchu'r ddinas

'Sortwch e' ac ailgylchwch eich gwastraff cartref yw'r cyngor i fyfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd i Abertawe.

Gwaith i baratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Abertawe bellach wedi cychwyn

Mae Cyngor Abertawe ar gamau cynnar paratoi ei Gynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN).

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.

Pump yn rhagor o ardaloedd chwarae ar y ffordd i gymdogaethau yn Abertawe

Disgwylir i waith adeiladu ddechrau'r wythnos hon i adnewyddu un o'r ardaloedd chwarae ym Mharc Coed Gwilym yng Nghlydach.

Cyfle i arddangoswyr hyrwyddo'u busnesau mewn digwyddiad mawr yn Abertawe

Mae digwyddiad mawr yn cael ei gynnal yn Abertawe fis nesaf i arddangos cymuned fusnes y ddinas.

Hen swyddfa dai ardal yn cael ei thrawsnewid yn fflatiau

Mae ymdrechion i fynd i'r afael â digartrefedd yn parhau yn dilyn cwblhau set newydd of fflatiau dan berchnogaeth y cyngor.

Contractwr newydd ar gyfer Bae Copr wedi'i benodi yn Abertawe

Penodwyd contractwr newydd i gwblhau gwaith anorffenedig yn ardal Bae Copr yn Abertawe.

Cyllid i helpu busnesau twristiaeth wella'u cynnig

Yn dilyn llwyddiant cyllid gan y cyngor i gefnogi'r sector twristiaeth, mae cyllid pellach ar gael yn awr i helpu busnesau llety i dwristiaid bach yn rhannau gwledig neu rannol wledig Abertawe wella'u cynnig.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024