Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2022

Taith Gyfnewid Baton y Frenhines Birmingham 2022 i ymweld ag Abertawe

Cadarnheir y bydd Taith Gyfnewid Baton y Frenhines Birmingham 2022 yn ymweld ag Abertawe yn ystod ei thaith olaf cyn trosglwyddo i Loegr yr haf hwn.

Bae Copr yn rhoi hwb i swyddi a'r economi

Mae ffigurau newydd yn dangos y sicrhawyd dros 8,000 o wythnosau o gyflogaeth, prentisiaethau a lleoliadau i hyfforddeion yn ystod gwaith adeiladu cyrchfan newydd Bae Copr Abertawe sy'n werth £135m.

Rhagor o gyllid yn dod i Abertawe ar gyfer cerdded a beicio

Disgwylir i lwybrau cerdded a beicio yn Abertawe gael eu hehangu ar ôl i Gyngor Abertawe sicrhau miliynau mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Rhagor o ardaloedd chwarae i'w creu ar gyfer ein dinas

Mae ardal chwarae newydd sbon ar y gweill ar gyfer West Cross ynghyd â gwaith uwchraddio mewn o leiaf 25 o ardaloedd chwarae eraill ar gyfer cymunedau ar draws Abertawe.

Craen tyrog ar y safle i helpu i drawsnewid hen safle clwb nos

Dyma sut mae hen safle clwb nos Oceana'n edrych yn awr wrth i waith adeiladu cynnar barhau ar ddatblygiad swyddfa newydd yno a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi.

Achosion cymunedol yn cael hwb gan gyllidebau cynghorwyr

Gallai diffibrilwyr, achosion da cymunedol, banciau bwyd a gwelliannau ffyrdd i gyd gael ychydig mwy o help gan gynghorwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Gwirfoddolwyr hanes yn cynnal digwyddiad i ddenu cydweithwyr newydd i'r castell

Mae gwirfoddolwyr sy'n helpu i ofalu am un o gestyll gorau Cymru a'i arddangos yn falch i ymwelwyr yn chwilio am ragor o bobl i'w helpu.

Galw am adborth busnesau er mwyn llunio cymorth yn y dyfodol

Mae angen adborth gan fusnesau Abertawe i sicrhau bod y cymorth ariannol ac ymarferol cywir ar gael iddynt.

Tocynnau'r arena ar gael o hyd ar gyfer Elvis a Mabuse

Mae tocynnau ar gael o hyd ar gyfer Elvis Costello and the Imposters yn Arena Abertawe nos Lun (20 Mehefin).

Mae Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe yn ôl gyda rhaglen sy'n llawn perfformwyr enwog a ffefrynnau cyfarwydd.

Mae Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe yn ôl gyda rhaglen sy'n llawn perfformwyr enwog a ffefrynnau cyfarwydd.

Achosion da cymunedol i elwa o gronfa grantiau'r cynghorwyr

Gallai diffibrilwyr, achosion da cymunedol, banciau bwyd a gwelliannau ffyrdd i gyd gael ychydig mwy o help gan gynghorwyr yn y blynyddoedd i ddod.

Rhagor o gyllid yn dod i Abertawe ar gyfer cerdded a beicio

Disgwylir i lwybrau cerdded a beicio yn Abertawe gael eu hehangu ar ôl i Gyngor Abertawe sicrhau miliynau mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru.
Close Dewis iaith