Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2022

Arbenigwyr yn cydweithio i drawsnewid safle allweddol yn Abertawe

Bydd dau gwmni adfywio arbenigol yn cydweithio i ailddatblygu safle allweddol yng nghanol dinas Abertawe.

Ffigurau'n dangos effaith Arena Abertawe

Mae dros 50,000 o ymwelwyr eisoes wedi mynd i berfformiadau, cynadleddau a seremonïau graddio yn Arena Abertawe.

Mesurau traffig wedi'u cynllunio ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Disgwylir i Sioe Awyr Cymru Abertawe ddychwelyd ar 2 a 3 Gorffennaf wrth i'r ddinas barhau i adfer yn dilyn y pandemig.

Cyngor diogelwch bwyd i fusnesau ar ôl i ddirwyon gael eu rhoi

Mae busnesau bwyd yn Abertawe ac ar draws y wlad yn cael eu hatgoffa am eu cyfrifoldebau o ran diogelwch bwyd fel rhan o ymgyrch genedlaethol.

Y cyngor yn lansio rownd ariannu newydd i helpu cymunedau i ffynnu

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio rownd ariannu newydd ar gyfer syniadau a all ddod â bywiogrwydd newydd i gymunedau lleol.

Digwyddiad meddiannu llwyddiannus i entrepreneuriaid ifanc yn Sgwâr y Castell

Bydd entrepreneuriaid ifanc o 44 ysgol gynradd yn mynd ati i feddiannu gerddi Sgwâr y Castell ddydd Iau wrth iddynt agor stondinau yng nghanol y ddinas.

Gofalwyr di-dâl yn cael eu hannog i wneud cais am grant

Mae gofalwyr di-dâl y mae ganddynt hawl i grant untro o £500 yn cael eu hannog i gyflwyno'u cais yn fuan.

Cynllun rhanbarthol i ddatgloi cronfa ariannu gwerth £138m

Mae cynllun buddsoddi rhanbarthol newydd yn cael ei lunio â'r nod o sicrhau cyllid gwerth bron £138m i dde-orllewin Cymru dros y tair blynedd nesaf.

Abertawe am anrhydeddu ein Lluoedd Arfog

Bydd Arglwydd Faer Abertawe, y Cynghorydd Mike Day, ac arweinwyr lleol eraill yn talu teyrnged i'r rheini sydd wedi gwasanaethu eu gwlad yn y lluoedd arfog mewn seremoni arbennig yn Rotwnda Neuadd y Ddinas Abertawe ddydd Sadwrn.

Blodau gwyllt lliwgar yn dod i Abertawe yr haf hwn

Bydd cymunedau'r ddinas yn mwynhau toreth o liwiau yr haf hwn o ganlyniad i gynllun plannu blodau gwyllt y cyngor.

Busnesau Abertawe yn mynd yn wyrdd wrth i'r ddinas fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Bydd cannoedd o fusnesau Abertawe yn dod ynghyd yr wythnos nesaf i hyrwyddo datgarboneiddio wrth i ymgais y ddinas i ddod yn sero-net barhau.

Cyngor ar ynni i ddeiliaid tai: yn dod nawr i gymunedau lleol

Cynigir cyngor ar ynni i ddeiliaid tai o gwmpas Abertawe yn eu cymunedau eu hunain.
Close Dewis iaith