Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2022

Y tîm Gwasanaethau Digidol yn recriwtio prentisiaethau

Mae gan Gyngor Abertawe bum prentisiaeth newydd i'w cynnig yn ei dîm Gwasanaethau Digidol.

Merch leol wedi'i llosgi'n wael gan farbeciw wedi'i gladdu ar y traeth

Mae'r rheini sy'n mynd i'r traeth yn Abertawe'n cael eu hannog i ddefnyddio biniau pwrpasol a ddyluniwyd i'r diben ar gyfer barbeciws tafladwy ar ôl i ferch ifanc ddioddef llosgiadau difrifol ar ei thraed.

66,000 o aelwydydd y ddinas yn derbyn Taliad Costau Byw

Mae mwy na 66,000 o aelwydydd yn Abertawe bellach wedi derbyn taliad Costau Byw o £150 ond amcangyfrifir bod o leiaf 10,000 ar eu colled ar hyn o bryd gan nad ydynt wedi cofrestru eto.

Hwb Cyflogaeth dros dro yn agor yn y Cwadrant

Mae'r hwb cyflogaeth dan yr unto cyntaf o'i fath yn Abertawe wedi agor yn y Cwadrant.

Y ddinas yn dweud diolch i'n gwirfoddolwyr gwych

Mae Abertawe'n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr Genedlaethol drwy ddiolch i'r miloedd o bobl sy'n rhoi o'u hamser er mwyn helpu eraill yn y ddinas.

Ymunwch â ni ar gyfer dathliadau'r Jiwbilî Frenhinol

Mae preswylwyr y ddinas yn cael y cyfle i fod yn dyst i ddathliadau dinesig hanesyddol Jiwbilî Blatinwm Ei Mawrhydi'r Frenhines nos Iau.

Gwnewch gais yn awr am grantiau Haf o Hwyl

Mae grwpiau a sefydliadau cymunedol ledled Abertawe yn cael eu hannog i helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ein cymunedau'n cael haf o hwyl.

Disgyblion yn creu murluniau ar gyfer safle datblygu Ffordd y Brenin

Mae Bouygues UK wedi croesawu grŵp o ddisgyblion o Ysgol Pentrehafod i safle 71/72 Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe.

Cannoedd o fusnesau Abertawe yn elwa o ddosbarthiadau meistr ar-lein

O ddosbarthiadau meistr Instagram i awgrymiadau da ar seiberddiogelwch, ystyriaethau cyfreithiol a chyfleoedd ariannu, mae dros 300 o fusnesau bach yn Abertawe wedi cofrestru i elwa o gyfres o weithdai ar-lein am ddim ers iddynt gael eu lansio gyntaf ym mis Gorffennaf y llynedd.

Ymweliad ag Abertawe'n symud cynlluniau ar gyfer parc antur yn eu blaenau

Mae uwch-gynrychiolwyr o gwmni yn Seland Newydd sy'n gyfrifol am gynigion i adeiladu parc antur awyr agored yn Abertawe wedi ymweld â'r ddinas i ddatblygu eu cynlluniau.

Bwthyn hanesyddol i'w werthu mewn ocsiwn

​​​​​​​Yn eisiau: Cymdogion newydd ar gyfer un o adeiladau nodedig mwyaf cain Abertawe.

Hediad Coffa Brwydr Prydain yn ymddangos yn Sioe Awyr Cymru

Bydd tair o awyrennau eiconig yr Ail Ryfel Byd yn dod â hanes yn fyw yn ystod Sioe Awyr Cymru eleni.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen