Toglo gwelededd dewislen symudol

Siopwch yn Lleol, Siopwch yng Ngorseinon

Mae gan Gorseinon amrywiaeth o fusnesau lleol.

Mae'r rhain yn amrywio o wasanaethau hanfodol fel siopau trin gwallt, ffrwythau a llysiau a siop gig i ddyluniwr hetiau. Ymwelwch â Gorseinon i weld yr hyn sydd ar gael yno.

Siopa'n lleol yw un o'r pethau y gall pobl ei wneud i gefnogi eu heconomi leol a sicrhau bod yr ardal yn elwa o swyddi ac arian. Er enghraifft, petai pawb yng Ngorseinon yn gwario £5 yn ychwanegol bob wythnos yn eu busnesau annibynnol lleol, byddai hyn yn creu dros £1 miliwn* y flwyddyn ar gyfer economi Gorseinon.

Rhestr o fusnesau yng Ngorseinon (Excel doc) [18KB]
Gorseinon - cynllun 1 (High Street – Tafarn y Cockleshell) (PDF) [2MB]
Gorseinon - cynllun 2 (Alexandra Road – High Street) (PDF) [2MB]

Gwybodaeth am fusnesau: Mae'r wybodaeth sydd yn y dogfennau uchod yn seiliedig ar arolwg a gynhaliwyd ym mis Medi 2020 (gan gynnwys newidiadau dilynol rydym wedi'ch hysbysu yn eu cylch). Os yw'r wybodaeth sy'n ymwneud â busnes neu sefydliad bellach wedi dyddio, rhowch wybod i ni.

 

totallylocally.org (Yn agor ffenestr newydd)