Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu apwyntiad gyda'r ganolfan gyswllt

Dylech drefnu apwyntiad dim ond os oes angen i chi gyflwyno dogfennau gwreiddiol i gefnogi hawliad budd-dal newydd neu un sydd eisoes yn bod neu os hoffech drafod ymholiad cymhleth.

Os nad ydych yn cyflwyno dogfennau a hoffech siarad ag aelod o staff am eich hawliad, mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

Gallwch ofyn i ni drefnu apwyntiad gydag aelod o staff dros Microsoft Teams neu Skype ar amser sy'n gyfleus i'r ddau ohonoch, lle gallwch siarad â ni yng nghysur eich cartref eich hun.

Os oes angen apwyntiad arnoch o hyd, llenwch y ffurflen. Bydd angen i chi roi o leiaf 2 ddiwrnod gwaith o rybudd i ni wrth ofyn am apwyntiad.

Close Dewis iaith